Trả Về Việt Tộc Dải Sơn H

1.
Trời chiều my xm đ tan bay,
Lữ khch lặng nhn đm cỏ cy.
Chợt nhớ vấn vương thời nhảy nht,
Bổng nhin luyến tiếc lc m say!
Xa qu thuở ấy tim cn trẻ,
Biệt xứ by giờ tc đ phai.
Đm đ la nh: hai thng chn.(1) 02-09-1954.
Một đời mang nặng mối u hoi !

2.
Một đời mang nặng mối u hoi !
Qu cũ ngi thương kh nhạt phai.
Biệt xứ hằng mơ vận hội mới,
Xa nh vẫn ngng thời cơ may.
Dn Nam đi rch trong nhục,
Việt Cộng ngu đần đến ngốc ngy.
Cả Nước lầm than v giặc Hn,
"Ti Đi" lại cống khắp Non Đoi.

3.
Non Đoi rn xiết... bởi v ai !?
Dn Tộc đau thương đ qa di;
Biển, Đảo dng Tu; th mi nhớ,
Đất, rừng cống Hn hận sao phai!?
Gi trinh rao bn nơi Đi, M...(2) Đi Loan v M Lai.
Tr thức bỏ t khắp cốc nhai.
Qu Mẹ đắm chm trong tủi nhục.
Hy mau diệt Cộng chớ chờ hoi.

4.
Chờ hoi sao được, phải tm phương;
Tiu diệt Cộng n; lộng h trường.
Bn Nước cầu vinh thờ giặc Hn,
Hnh dn cướp của tạo tng đường.
Bần nng Nam Bắc cam ngho đi,
Thi Th Ba Miền sống đế vương.
Tr thức, Sinh vin mau gp sức,
Vng ln đồng loạt cứu Qu Hương.

5.
Qu Hương mi sống cảnh đm trường,
Giặc Hn tung honh khắp tứ phương.
Từ Bắc ch Nam, Tu cướp đất.
C Mu, Mng Ci; Cộng bun hương.
Trừ Mao, cả Nước tung xiềng xch,
Diệt Cộng ton dn ph khm đường.
Nội Ngoại đồng tm gn giữ Nước,
Chu con Hồng Lạc thot đau thương.

6.
Đau thương ngũ thập thất (3) nin trường, (3) 1954-2011)
Dn Việt tha phương nhớ cố hương.
Bc đến triệu người rời đất Bắc,
Đảng về ba triệu vượt trng dương.
Ra đi chẳng quản đời mưa gi,
Trốn chạy khng sờn phận tuyết sương.
Đến lc đồng tm quy hợp lại,
Tiu trừ N Cộng tạo Thin Đường.

7.
Thin Đường, muốn c phải cng nhau;
Cứu gip ton dn thot nỗi đau !
Đnh đuổi xm lăng; loi cộng Hn,
Tiu trừ lũ qủy bọn cờ mầu.
Dựng xy Hiến Php ngời Dn Chủ,
Kiến thiết Nh Nam rạng , u...!
Ti lập nhn quyền cho Bch Việt;
Tự do, hạnh phc, hết u sầu!

8.
Sầu lo, h lại mi lo sầu!?
Phải quyết tm phương thot bể du.
Hội Nghị mở ra, cng gp .
Din Hồng triệu tập hy trưng cầu.
Giặc Tu xm lược, ha hay chiến?
Dn Việt đồng thanh: Diệt v cu(4)!
Thi Th sau ny ta tnh tội,
D cho bọn chng trốn nơi đu.
............................................
GHI CH:
(4) Ngy xưa giặc Hn thường dng kỵ binh lm chủ lực để xm lăng nước Việt.
Ngy nay chng lại dng hỏa tiển, xe tăng, tu chiến, my bay để h dọa uy hiếp chng ta. Nhưng chng ta kin quyết tiu diệt chng bằng bất cứ phương tiện no c được, kể cả sinh mạng.

9.
Đu cũng khinh khi bọn Cộng t,
Ngang tng, trc tng, sống xa hoa.
Hồ, Đồng bất nghi dng Qu Mẹ. (5)
Mạnh, Dũng v nhn bn Nước Nh. (6)
Kiếp trước hnh dn hoi tiếp diễn,
Đời sau bn gi, mi tăng gia.
Nỗi đau nặng trĩu vai Dn Tộc;
Nhức nhi mun đời tim c ta!
..........................................
GHI CH:
(5) Nam Quan, Bản Dốc, Hong Sa
(6) Bauxit Ty Nguyn, Trường Sa, vịnh Bắc Bộ, Biển Đng v rừng đầu nguồn (Mời đọc thm ti liệu ở dưới)

10.
Tim ta nặng nợ Nước, ơn nh;
Dẫu biết đời đang tận chốn xa.
Thuở trước đau lng nghe tiếng quốc;
Ngy nay nhi dạ ngng canh g?
Hằng mong Dn Chủ tnh đơm nụ,
Mi ước Tự Do nghi trổ hoa.
Đảng Cộng nhất tề phải giải thể;
Trả về Việt Tộc di Sơn H!

11.
Sơn H; thảm họa khắp qu hương;
Thi th lụy Tu chẳng xt thương!
Cả Nước biểu tnh gn Biển, Đảo...
Cng an đnh đập giập như tương.
C Huy thỉnh guyện: khng bauxit,
Tấn Dũng trả th tựa qủy vương.
Tr thức ku go thay chế độ
Ngụy quyền bắt nhốt, thật v lương!

12.
V lương, bất trhại Qu Nh.
Con chu Lạc Hồng thật xt xa!
X Viết (7) sai đường nay mắt tỏ.
Việt Minh lạc lối mi chn sa.
Hồ, Chinh theo giặc khng ngừng nghỉ,
Mạnh, Dũng hại dn đ qa đ!
Yu Nước; xua Tu v Tổ Quốc,
Thương ni; diệt Cộng cứu Tng Gia.
...................................................
GHI CH :
(7) (Mikhail Sergeyevich Gorbachov)sinh ngy 02-03-1931 . ng từng l lnh đạo Lin bang X viết từ năm 1985 tới 1991.
Thng 1 năm 1987, Gorbachyov ku gọi dn chủ ho: đưa ra cc yếu tố dn chủ như cc cuộc bầu cử nhiều ứng cử vin bn trong hệ thống chnh trị X viết. Thng 6 năm 1988, tại Hội nghị lần thứ hai bảy của đảng, Gorbachyov đưa ra cc cải cch căn bản nhằm giảm sự kiểm sot của đảng đối với cc cơ quan chnh phủ. Thng 12 năm 1988, X viết tối cao đồng thnh lập Đại hội cc đại biểu do nhn dn ủy quyền, với những thay đổi hiến php để biến tổ chức ny trở thnh một cơ quan lập php. Cc cuộc bầu cử Đại hội được tổ chức trn ton Lin bang X viết trong thng 3 v thng 4 năm 1989.
Ngy 15 thng 3 năm 1990, Gorbachyov được bầu lm Tổng thống hnh php đầu tin của Lin bang X viết.
Những nỗ lực thực hiện cải cch của ng gip chấm dứt Chiến tranh Lạnh, nhưng cũng gp phần kết thc quyền uy tối cao của Đảng Cộng sản Lin x (CPSU) v giải thể Lin bang X viết. ng đ được trao Giải Nobel Ho bnh năm 1990.

13.
Gia tm cứu Nước; gi bn trai,
Đừng lng cuộc đời tợ cỏ bay.
Đ biết Tổ Tin đời nghiệt ng;
Từng hay Việt Tộc kiếp chua cay!
Nam thanh; tr thức nhiều v kể,
Nữ t; nhn ti ắp rẫy đầy.
Hợp lực trong ngoi cng đứng dậy;
Dẹp tan Cộng, Hn Sử lưu hoi!

14.
Lưu hoi danh sử; mi lưu hoi;
Dũng tướng, kỳ ti chẳng st ai.
Tổ quốc ghi ơn; ghi vạn cổ,
Lạc Hồng tạc nghi; nhớ hm mai.
Sinh vin yu nước tm ti luyện,
Tr thức thương ni ch miệt mi.
Giải phng Qu Hương! Ta ngoạn cảnh;
Trời chiều my xm đ tan bay!(*)
................................................................
GHI CH : (*) Trở lại cu đầu của bi thứ nhất.

Joseph Duy Tm

(Khuya 02-09-2011; kỷ niệm đng 57 năm (02-09-1954=>2011) nhớ về đm trốn chạy Cộng Sản gi từ qu Mẹ (Mng Ci, Hải Ninh; Nay l Qung Ninh)