Tri Nệm Tnh Yu............!

(Cảm Tc, tặng Người Ti thương!)

Nhạc background: "Năm Thương". Thơ Joseph Duy Tm, Nhạc Nguyễn Canh Tn với tiếng ht Thnh Vũ.

 

Tri Nệm Tnh Yu, Anh cưới Em.

Bao nhiu mơ ước, mộng m đềm!

Giờ đy,  Ta đặt trong chăn ấm

Khe khẻ nng niu Dng Vc Em!

 

Em hỡi; Mnh, Ta quyến luyến nhau

Yu thương tha thiếtTnh ban đầu!

Em nghing dng vcHồn Anh lặng!

Thương qa Mnh ơi! Thật nhiệm mầu!!!

 

Joseph Duy Tm