<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

Trang Thơ Đặng Văn Thế

 

  1. Giỗ Mẹ

  2. Lời Mẹ Dạy

  3. Xin Cho Con

  4. Vu Lan Nhớ Mẹ

  5. Bốn Ma Nhớ