Trang Thơ Đặng-Văn-Nhậm

Nhạc Nền

"T́nh Yêu Linh Thánh". Thơ Joseph Duy Tâm. Nhạc Phạm Quang Ngọc, vơi Ca Sĩ Anh Huy

"Chiếc Nhẫn Kết Hôn". Thơ Joseph Duy Tâm. Nhạc Đông Hải với Ca Sĩ Anh Huy

 

 1. Thơ Đặng Văn Nhậm (Tổng hợp các Bài Thơ hay...!)
 2. T́nh Không Già.
 3. Suy-Gẫm Mùa Chay
 4. Đường Thánh-Giá.
 5. Mười Bốn Đàng Thánh-Giá.
 6. Kính Nhớ Tổ-Tiên
 7. Tết Xum-Vầy.
 8. Văn Khấn Giao-Thừa.
 9. Lời Chủ Đón Khách
 10. Thói Thời
 11. Vu-Lan