<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

Trang Thơ Trịnh Thanh Thủy (Út Thủy)

 

 1. Tưởng Niệm Hương Hồn Trịnh Tiến Đoàn

 2. Lửa T́nh

 3. Nhớ Cô Maria Trịnh Thị Trương

 4. Nhớ Cha Cố Giuse Lê Quang Ngọc

 5. Nhớ Ngày Thăm Mẹ Tà Pao

 6. Nếu Là Anh

 7. Hoang Vắng

 8. Quên

 9. Nếu Ai Có Về Xuân Ninh

 10. Đêm Buồn

 11. Tứ Tuyệt Một Đoá