Hăy trở nên như Bé Thơ trong ṿng tay của Mẹ!


Trọn Đời Sống Thánh
Bài Xướng của Joseph Duy-Tâm
(Kỷ niệm sinh nhật 66)


 

Sáu sáu Xuân* qua, vướng gót trần,
Một thời vương víu kiếp tao nhân !
Rồi ra, xác đất thành tro bụi,
Đến lúc, hồn thiêng giă bóng vân.
Tích đức…Mang theo khi tạ thế,
Tu tâm…Để lại lúc từ Thân.
Tṛn đời sống thánh…! Vui gia đạo;
Tiên cảnh, bồng lai…cùng Thánh, Thần!!

Joseph Duy Tâm
--------------------------------------
* Kỷ niệm sinh nhật  Tháng 10/2008
=========================


Bài Họa 1
Mừng Sinh Nhật 
BÁC JOSEPH DUY TÂM


Cha mẹ sinh ta vốn ở trần,
Cưu mang, dưỡng dục mới thành nhân.
Ơn kia bát ngát như non Thái,
Nghĩa nọ bao la tựa Hải Vân.
Nghệ sĩ, văn nhân cầu đẹp tiếng,
Công hầu, khanh tướng, há hư thân ?
Xét xem, hiếu đễ ta luôn giữ ?
Như Lăo Lai kia, lọ kém Thần ?! (*)

HOÀNG NGỌC VĂN
-------------------------------------------
(*) Lăo Lai đă trên 80 tuổi, thỉnh thoảng lại
nhảy múa làm cha mẹ vui, lâu lâu lại vờ ngă,
cốt để cha mẹ cười.
============================


Bài Họa 2:
CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Thi Hữu Chuyên Trinh <Josephduytam>
(Họa vận Bài Trọn Đời Sống Thánh)

Trong kiếp nhân sinh ở cơi trần
Vị tha, từ ái với tha nhân
Vinh hoa thoang thoảng hương hồng phấn
Phú quư phiêu bồng bóng bạch vân
Cây đức vun trồng lưu hậu thế
Nền nhân bồi đắp báo song thân
Sống đời đạo hạnh, tâm thanh thản
Phàm tục nào thua Thánh với Thần.

10-24-2008 TỪ PHONG

===========================

TRỌN ĐỜI SỐNG THÁNH
Của Joseph DUY TÂM

BÀI HỌA 3:

Từ thuở nhàn du xuống cơi trần,
Duyên lành kết hợp với Thi Nhân.
Xuất chiêu Lục Bát như Bàng Đức,
Nhập trận Đường Thi tựa Triệu Vân.
Lấy Phú phanh phui nhiều kẻ dữ,
Dùng Thơ che chở lắm người thân.
Nhân Quyền, Dân Chủ luôn trân quư,
Tôn Giáo ngh́n xưa trọng thánh Thần

24-10-2008
TRƯỜNG GIANG

===========================

Bài họa 4:

Tục Lụy Bỏ Qua
Họa bài :Trọn Đời Sống thánh.

Duy Tâm 66 giữa dương trần,
Chẳng thẹn danh tài với thế nhân.
Lúc trẻ dấn thân lo việc nước,
Khi già sống đạo lánh phù vân.
Dùng lời của Chúa hầu gieo đức,
Diễn ư bằng thơ để kết thân.
Thô thiển mấy lời xin chúc bác,
Càng già, càng khỏe, cứ như thần.

Từ Thanh Hà, 25-10-08
-------------------------------------
Ps.Máy chưa hoàn chỉnh ,nhưng cố thử .
Kính
TTH

==========================

Chúc Tuổi Bác Duy Tâm

Mượn thơ chúc Bác một đôi vần,
Trọng tuổi nhưng ḷng phơi phới xuân.
Gia đạo an vui tràn đức hạnh,
Bản thân kiện tráng vững tinh thần.
Vâng theo thánh ư dù gian khổ,
Giữ vẹn t́nh quê dẫu khó nhăn.
Ân thưởng Nước Trời phần nắm chắc,
Mừng huynh măi khỏe giúp tha nhân.

Từ Thanh Hà, 25-10-08

==========================


Bài Họa 5:
CHÚC THỌ 66

(Mừng SINH NHẬT anh Joseph Duy Tâm)

Sáu mươi sáu tuổi trải phong trần,
Giữ đạo yêu đời với thế nhân.
Danh lợi màng chi thêm nghiệp chướng,
Tiền tài mơ có chỉ phù vân.
Tu tâm hướng thiện v́ con cháu,
Tích đức giúp người lại xả thân.
Sinh nhật chúc mừng anh sức khỏe,
Dồi dào thể lực vững tinh thần.

Nguyễn Thành Tài