Truy điệu cố Tổng Thống NG-ĐNH-DIỆM
Một Lng V Nước V Dn
(1/03/1901 - 11/02/1963)

(Lời Bản Nhạc Truy Điệu l Cảm Tc của Nh Thơ Hong-Ngoc-Văn)
 Thnh quch ru phong bng nguyệt t,
Chủ nhn đu t no lng ta ?!
Gươm thing hiu quạnh sầu tơ nhện,
Bn xm tiếng g gy vọng xa...
* * *
Khai sinh đệ nhất Cộng Ho,
Kết tinh sự nghiệp bn ba xứ người.
Thương dn lng những rối bời,
Xt ni tấc dạ khn ngui đm ngy!
Cụ về tươi thắm cỏ cy,
Cụ về thỏa dạ dn đầy đợi mong!

Bao năm xy đắp ni sng,
Bao năm rạng rỡ con Rồng chu Tin!
Hai tay kiến tạo thanh bnh,
Một thn v v hy sinh cứu đời!
Giang sơn một gnh nửa vời,
Quốc gia rướm lệ bặt hơi anh hng!
Cụ đi để lại tang chung,
Cụ đi ha cảnh nghn trng nước non!
Ton dn hiu hắt ho hon,
Hồn thing sng ni nỉ non khc thầm!

Lm rm thắp nn hương lng,
Nhớ người v nước, non sng đắp bồi.
Ngn sau tn vẫn sng ngời,
Sử xanh ghi khắc, người người tiếc thương!

HONG NGỌC VĂN
Cảm thương viết tại Thủ Đức
sau ngy quốc nạn 02-11-1963