.

Ước Mơ Dâng T́nh.

 

Tim Ai rớt giữa tầng không,

Để Tôi vớt lại cho ḷng say mơ...!

Một mai, Ai đó t́nh cờ;

Gặp Tôi trao lại ước mơ dâng t́nh...!Thân ái tặng HT

JDT

 

Chắp Vần Thi CaEm ngồi ở giữa vườn hoa,

Viết câu "Thư Pháp" làm qùa thi nhân...!

Mến thương, thương mến vô ngần;

Hương t́nh bay bổng chắp vần Thi ca ...!


Joseph Duy Tâm