Ước Mơ Dâng T́nh

Thương Em, gởi mấy vần thơ,
Ăn sâu tận đáy ước mơ dâng t́nh… !
Ngày ngày đón ánh b́nh minh…
Giăng thơ gởi gấm bóng h́nh…say mơ…
Mến Em son trẻ ngây thơ;
Yêu Em cái nết dại khờ… thắm duyên !
Dường như Anh bớt buồn phiền…
Ung dung vui sống hồn nhiên cuộc đời !
Ngày nào thiếu vắng Em tôi,
Giao ḥa t́nh ái…cuộc đời hư không…!!!

Joseph Duy Tâm