Ước Mơ Dấu Ái

Nhạc background: Khúc Hát Mùa Xuân

 

Ước Mơ Dấu Ái

(Đầu Xuân Khai bút; tặng Người tôi thương!)

 

Lưỡi liềm Trăng nhú trên không,

Đêm Xuân mồng một chạnh ḷng Khách Thi.

Duỗi dong mơ ước xuân th́;

Như Mai tươi nở mỗi khi Xuân về…!

Dừng chân bên cội Mai khuê

Nhớ nàng Xuân nữ… ủ ê tâm hồn!

Nh́n Mai, ḷng lại bôn chôn...

Ước mơ dấu ái… ru hồn Giai Nhân!

 

Mồng Một Giáp Ngọ 2014

Joseph Duy Tâm