Ước Mơ Hạnh-Phc
Nhạc nền: "Tnh Yu Linh Thnh"
(Thơ Joseph Duy Tm, Nhạc Phạm Quang Ngọc với tiếng ht Anh Huy.)


 

Ti ước mơ c một mi ấm gia-đnh;
Với người vợ hiền c dng hnh xinh-xinh,
Ni năng dịu ngọt, ha điệu tiếng cầu kinh,
Đồng-hnh, cộng tc v san-sẻ n-tnh,
Sớm hm vui-vẻ cng bầy con xinh-xắn,
Sing-năng, ngoan đạo với tm-hồn trong-trắng;
Cng nhau t-điểm gia-đnh thm thắm-tươi!

Cho d gặp trăm ngn cay-đắng cuộc đời,
Chồng vợ gắn-b, quyết giữ lời hẹn trao,
Trước tn-nhan Cha, đ hứa thng năm no.
Buồn vui, sướng khổ, khỏe đau... dng tiến Cha;
Tựa như của lễ... sớm, hm quanh bốn ma,
V gia-đnh mun đời tn Cha lm Vua!

Hỡi bạn tnh, Em đ hiểu Ta chưa?
Hy lun cng Ta hợp xướng ngợi-khen Cha.
Hạnh phc thay Tnh Ta đầy trn chan-chứa,
Lun tươi đẹp, tựa ma xun khng a.
Bởi Em l Ta, v Ta l Em mun ma ...
V Cha chc phc cho Tnh Ta mun thuở!
Chng con tạ ơn Cha; Vua của mun Vua!!!

Joseph Duy Tm