VĂN KHẤN GIAO THỪA .

 

Nguyện xin Thiên Chúa Chí Tôn .
Con cầu Thiên Chúa trường tồn hiển linh.
Ḷng thành thắp nén hương kinh,
Dâng lời cảm tạ ân t́nh năm qua.
Linh thiêng giờ phút giao thừa,
Cúc cung kính bái; giao mùa Chúa Xuân.


Ta bà* sắm lễ gian trần,
Giấu trong lễ mọn muôn phần tâm tư :
Kính dâng một trái đất hư,
Không c̣n nguyên vẹn, đẹp như ban đầu.
Dâng bầu khí quyễn đục ngầu,
không c̣n trong mát xanh màu xa xưa.
Dâng Ngài một kiếp sống thừa...
Lẫn lộn thiện - ác khó ưa, mịt mù...!


Tung hô t́nh Chúa nhân từ,
Xót thương nhận thế thói hư lỗi lầm .
Ta bà* c̣n lắm gian truân ,
Xin thương ban xuống mùa xuân an b́nh.
Yêu thương đến mọi gia đ́nh,
Muôn dân muôn Nước ḥa b́nh yên vui!
Đói nghèo bệnh tật đẫy lùi,
Văn minh hạnh phúc, cùng vui thái ḥa.
Tung hô Thiên Chúa con thờ;
Ba Ngôi; t́nh Chúa vô bờ con xin ../.,
____________________________________
*Ta bà : cơi nhân sinh , kiếp người.

 

Đặng-Văn-Nhậm