Truy điệu cố Tổng Thống NGÔ-Đ̀NH-DIỆM
Một Ḷng V́ Nước V́ Dân
(1/03/1901 - 11/02/1963)

(Lời Bản Nhạc Truy Điệu là Cảm Tác của Nhà Thơ Hoàng-Ngoc-Văn)

 

Văn Tế
Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm1a- Danh gia thế phiệt,
1b-Vọng tộc anh hùng.

2a-Trung Quân, Ái Quốc,
2b- Diệt bạo, trừ hung.

Nhớ Linh xưa:

3a-Tuấn kiệt toàn vùng,
3b-Thông minh xuất chúng,

4a-Thời tuổi trẻ, Tuần Vũ thanh liêm rất mực,
4b- Buổi trung niên, Thượng Thư cương trực vô cùng.

5a- Thân phụ Thượng Thư, nổi tiếng Triều Đ́nh anh kiệt,
5b- Bào huynh Giám Mục, vang danh Xứ Đạo lẫy lừng.

6a- Anh em học rộng, vẻ vang Cha Chú. Theo dấu Tiền Nhân, chẳng một ai vương lời trách bạo tàn,
6b- Con cháu tài cao, lừng lẫy họ hàng. Noi gương Tổ Phụ, không người nào mắc tiếng chê tham nhũng.

7a- Thời Quân Chủ, không chấp nhận quyền rơm, đă rũ áo, từ quan, Thiên hạ phải khen “Tiết Trực Tâm Hư”
7b- Buổi Thực Dân, chẳng thuận ưng vạ đá, quyết buông quyền, bỏ lợi, Người đời không chê “Quan Tham, Lại Nhũng”

8a- Hồ Chí Minh chia đôi đất nước, phá làng trên, xóm dưới,
Ban hành chuyên chính độc tài, cả đất Bắc vương họa cũi gông.
8b- Ngô Đ́nh Diệm hợp nhất quê hương, chống thù trong, giặc ngoài, Chủ trương Tự Do, Dân Chủ, toàn Miền Nam thoát ṿng tù túng.

9a- Giặc Cộng Sản không ngừng xâm lấn Miền Nam, Phá Trường Học, Cầu Đường, Chợ Búa, gieo tai ương cho tám hướng Đồng bào,
9b- Quân Quốc Gia liên tục bảo toàn Lănh Thổ, Xây Nhà Thờ, Chùa Miếu, Nhà Thương, đem Phúc Lợi đến bốn phương Đại chúng.

10a- Cơ trời điên đảo, người bất nhân đội lốt tu hành. Ếch ngồi đáy giếng, múa may tập kịch tấu hài,
10b- Vận nước suy vi, kẻ phản bội mang danh quân tử. Chó nhảy bàn cao, quay cuồng diễn tuồng trào phúng.

11a- V́ lợi quyền, đồng minh PHẢN BỘI, liên minh với kẻ thù, đâm bạn bè chẳng kể luân thường, cả thế giới lộn mửa khinh khi,
11b- Bởi danh vọng, cộng sự GIAN MANH, cấu kết cùng quân giặc, giết chủ soái không màng đạo lư, khắp hoàn cầu buồn nôn rẻ rúng.

12a- Lănh tụ tài ba, âm thầm về nơi mây lặng, gió êm, chính trường như mớ kén ṿ tính kế hoan hô, chỉnh lư, tiết giảm cơ tân khí nhuệ, Cộng Sản mặc sức múa gươm.
12b- Giặc thù ác độc, ào ạt đến chốn gió tanh, mưa máu, chiến cuộc tựa cơn hồng thủy, bày mưu đả đảo, biểu t́nh, tăng cường đại pháo, xe tăng, Quốc Gia đành cam buông súng.

13a- Miền Nam tan nát v́ Đồng Minh vô đạo, nhân dân bỏ nước ra đi, vùi chục vạn thân nơi biển cả mênh mông, tinh cầu thống hận, vô lượng núi cao,
13b- Đất Bắc điêu linh bởi Cộng Sản bất lương, cán bộ nhẩy lên bàn độc, lấp trăm ngh́n xác chốn rừng sâu mù mịt, vũ trụ bi thương, bạt ngàn đồng trũng.

14a- Công đưa đất nước đến phú cường, no ấm, Ngô Đ́nh Diệm c̣n sống với thời gian,
14b- Tội dẫn quê hương vào lạc hậu, đói nghèo, Hồ chí Minh đă chết trong đại chúng.

15a- Suốt kiếp đề cao BẦN TIỆN BẤT NĂNG DI, hy sinh cho Quê Hương Độc Lập, Quốc sử ngh́n đời ghi công đức ngút ngàn,
15b- Trọn đời trân quư UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT, tận tụy với Dân Tộc Hùng Cường, Văn Chương muôn thuở chép tinh thần anh dũng.

Hôm nay :

16a- Khắp nước nguyện cầu Anh hồn Cứu Tinh Dân Tộc, Yểm trợ Quê Hương, thoát độc tài chuyên chính, trăm vạn khổ đau.
16b- Toàn dân tưởng niệm Di ảnh Nguyên Thủ Quốc Gia, Phù tŕ Dân Tộc, hưởng Dân Chủ, Tự Do, muôn ngh́n ân sủng.

Thượng Hưởng
TRƯỜNG GIANG Biên Soan.