Về Bên Mẹ Dịu-Hiền

Con về đây, Bringelly miền đất mới,
Nơi có Mẹ; niềm vui của cuộc đời.
Con dâng Mẹ, muôn vàn đóa Mân Côi;
Với đau thương, gian-khó đời tị nạn!

Con về đây, xin Mẹ khấng thương ban,
Muôn Hồng-Ân với niềm vui cuộc sống,
Cho muôn người Việt-Nam mọi Cộng-Đồng;
Không phân biệt lương, giáo khắp Tây, Đông.

Con về đây, tôn-vinh Mẹ dịu-hiền,
Và dâng Mẹ, trăm ngàn nỗi truân-chuyên!
Gia-đ́nh con Mẹ ơi đầy sóng gió...
Con xin Mẹ cất con nỗi sầu lo!

Con về đây, tôn-vinh Mẹ dịu-hiền,
Và dâng Mẹ Tin, Yêu cùng khát-vọng;
Cho Quê-Hương sớm thoát trận cuồng phong...!
Được ḥa-b́nh, tự-do sống ḥa-đồng.

Con về đây, về bên Mẹ dịu-hiền.
Cùng muôn người, dâng lên Mẹ triều-thiên.
Tôn-vinh Mẹ, Mẹ Chúa Cả Thiên-Đ́nh;
Mẹ con, Mẹ toàn nhân-thế điêu-linh !!

Con về đây, về bên Mẹ dịu-hiền.
Cùng muôn người ca-khen Mẹ hiển-vinh!
Xin Mẹ thương, cho Cộng-Đồng ắp t́nh;
T́nh yêu nhau, t́nh yêu Mẹ trung-trinh!

Joseph Duy-Tâm