V́ Sao Nên Nỗi

"Mẹ Việt Nam Ơi Chúng con Vẫn C̣n Đây"

Thơ: Hoàng Phong Linh = Vơ Đại Tôn
Nhạc: Nguyễn Ánh Chín


 

Trân trọng gởi mấy ḍng thơ;

Hỏi Ông Đức-Mạnh bây giờ ra sao,

Rồi ông Minh-Triết thế nào,

Và anh Tấn-Dũng ra sao bây giờ ?

Ai Người chính thức cầm Cờ,

Mà sao nỡ để Cơi Bờ tiêu vong…!?

 

Việt-Nam, gia sản Lạc-Hồng,

Hùng Vương dựng Nước, Lạc-Hồng đắp xây.

Cha ông, Tiên Tổ đêm ngày;

Đánh Mông, dẹp Hán… diệt bầy xâm lăng.

Dẫu Tàu đô hộ ngàn năm,

Chưa từng khuất-phục xâm-lăng gây phiền.

Sao giờ nhượng đất liên miên…

Hết dâng Bản Dốc, lại miền Nam Quan.

Tây Nguyên, Trà Cổ; dăi vàng…

Nhị Sa Hải Đảo, kho tàng Biển Đông!

Rừng vàng, biển bạc Lạc-Hồng…

Bác, Ông… cống hết; chất chồng túi tham !

Rồi đây “Chữ S” Việt-Nam;

Có c̣n nguyên vẹn Da Vàng chính Tông…!?

Và Tôi xin hỏi các ông,

V́ sao nên nỗi !? Tổ Tông có buồn…!?

 

Uống nước thời phải nhớ nguồn,

Vua, dân Việt Quốc phải luôn trung thành.

Đừng v́ danh lợi hôi tanh,

Mà đem bán Nước… cho anh Ba Tàu.

Tiếng đời phỉ nhổ ngàn sau,

Tội đồ muôn kiếp khổ đau khôn lường!

Nh́n Tam Đầu Lănh…(1) khó thương,

Cẩu Trào… chín Đấng (2) lương vương bạn, thù ??

 

Tây Nguyên (3) nét đẹp sa mù ;

Thiên nhiên dăi lụa ngàn Thu chập chùng.

Rừng thiêng, sông, thác… điệp trùng,

Trăi dài sáu tỉnh (3) đến vùng Đồng Nai…

Nay đem cống hiến Hán Loài;

Bày binh, bố trận…kiếp tai khôn lường…!

Đem quân xây dựng phố phường,

Lột da quặng mỏ… tang thương Lạc Hồng…!

U-ra (uranium), Bô-xít (bauxite) cướp không,

Tàu Ô thu tóm… ! Tổ Tông lạc-loài !

 

Ngàn sau, Hậu Duệ hỏi Ai :

Ai người cống hiến Hán Loài; Tây Nguyên??? (3)

Sử rằng Bí Mạnh tham tiền,

Chủ Nhà Minh-Triết qúa ghiền vàng thoi.

Thêm chàng Thủ Dũng lạc Ṇi;

Đô la (dollars) vây hăm khó ngoi ngóc đầu!

Đành dâng Đất, Biển... làm giàu,

Giữ Ngai Bàn Độc; lệ Tàu vinh thân…!

 

Giờ Tôi xin hỏi Tớ dân,

Các ông có biết Chủ đần người ra…!?

V́ chưng Tớ hiến Hoàng-Sa;

Lại thêm Biển, đảo Trường-Sa điệp trùng.

Lưỡi Ḅ liếm hết Vịnh vùng...

Nơi đâu là chốn biển chung ngư trường…?

 

Ngư dân khát đói tang thương,

Chiều buông, đi luới; biết giương (giăng) nơi nào?

Lặng nh́n khẻ hỏi trăng sao,

Trăng ơi, sao hỡi, biển nào thả câu;

Nơi nao cũng biển của Tàu,

Làm sao kiếm sống... Ôm nhau ngậm hờn!?

 

Sáng về, hạch xác bác Tôn;

Chinh, Đồng, Duẫn, Thọ... hốt hồn Chí Minh ?

Thương Mao, nên Hắn bạc t́nh:

“Tam Vô” Hắn rước, van xin Đại Đồng.

Nước Nam; biếu Hán nhưng không,

Mặc Dân vong quốc, chổng mông kêu Trời…!?

Ngư thuyền không nẽo ra khơi,

Tàu hàng, chiến hạm, vùng trời không thông…

Bởi Tàu chiếm trọn Biển Đông,

Bao vây tứ phía, hàng không ngặt nghèo…!

Hải tŕnh bờ biển ven theo,

Hai trăm hải lư, ngặt nghèo nước Nam…!!!

 

Hỡi đoàn Hậu Duệ Da Vàng,

Con Hồng, cháu Lạc nỡ cam phận bèo,

Thuyền Rồng, con nước buông theo;

Bảo giông Hán hóa! Thả chèo hay chăng…!?

Trót mang vận kiếp con Tằm;

Đường tơ phải nhả... ngàn năm không sờn…!

 

Joseph Duy-Tâm, 06-10-2009

-----------------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1). Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng.

(2). Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Huy Doăn (Lê Hồng Phong), Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Lê Duẫn (Anh Ba), Nguyễn Van Cúc (Nguyễn Văn Linh), Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh ...

(3). Vùng Tây Nguyên, là Cao nguyên Trung phần bao gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lư từ bắc xuống nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông (Nhân Cơ) và Lâm Đồng (Tân Rai). Thời Việt Nam Cộng ḥa, nơi đây được gọi là Cao nguyên Trung phầnViệt Nam, chia làm 6 Tỉnh: -Kontum, Plêiku (Gia Lai), - Đắk-Lắk (Man Mê Thuật), - Phú Bổn (Hậu Bổn), - Đắk Nông (Quăng Đức; Gia Nghiă), - Tuyên Đức (Đà Lạt), - Lâm Đồng (Bảo Lộc) Hiện nay đôi khi được gọi là Cao nguyên Trung Bộ. Trước đó, thời Bảo Đại làm Quốc trưởng, vùng đất này c̣n được hưởng quy chế riêng là vùng Hoàng triều Cương thổ.


 

Dưới đây là những h́nh ảnh CSVN bán Nước Việt-Nam cho Trung Cộng

"Đại Lễ (CSVN) Bàn Giao Ải Nam Quan Cho Trung Cộng"
Thật Đau Ḷng Tổ Quốc Việt Nam !!!

V́ Sao Nên Nỗi

Trân trọng gởi mấy ḍng thơ;
Hỏi ngài Đức-Mạnh bây giờ ra sao,
Rồi ông Minh-Triết thế nào,
Và anh Tấn-Dũng ra sao bây giờ ?
Ai Người chính thức cầm Cờ,
Mà sao nỡ để Cơi Bờ tiêu vong !?

Việt-Nam, gia sản Tiên Rồng,
Hùng Vương dựng Nước, Lạc Hồng đắp xây.
Cha ông, Tiên Tổ đêm ngày;
Đánh Mông, dẹp Hán…diệt bầy xâm lăng.
Dẫu Tàu đô hộ ngàn năm,
 Chưa từng khuất-phục xâm-lăng gây phiền.
Sao giờ nhượng đất liên miên…
Hết dâng Bản Dốc, lại miền Nam Quan.
Tây Nguyên, Trà Cổ; dăi vàng…
Nhị Sa Hải Đảo, kho tàng Biển Đông!
Rừng vàng, biển bạc Tiên Rồng…
Bác, Ông… cống hết; chất chồng túi tham !

Rồi đây “Chữ S” Việt-Nam,
Có c̣n nguyên vẹn
Da Vàng chính Tông!?
Và Tôi xin hỏi các ông,
V́ sao nên nỗi !? Tổ Tông có buồn ???

Uống nước thời phải nhớ nguồn,
Vua, dân Việt Quốc phải luôn trung thành.
Đừng v́ danh lợi hôi tanh,
Mà đem bán Nước… cho anh Ba Tàu.
Tiếng đời phỉ nhổ ngàn sau,
Tội đồ muôn kiếp khổ đau khôn lường!
Nh́n Tam Đầu Lănh (1)…khó thương,
Cẩu Trào…chín Đấng (2) lương vương bạn, thù ??Nhị Vị Anh Thư Nước Việt:
Khoa Học Gia Dương Nguyêt Ánh
và Luật Sư Lê Thị Công Nhân
:
"Mẹ Việt Nam Ơi Chúng con Vẫn C̣n Đây"

Tây Nguyên (3) nét đẹp sa mù ;
Thiên nhiên dăi lụa ngàn Thu chập chùng.
Rừng thiêng, sông, thác… điệp trùng,
Trăi dài sáu tỉnh (3)
đến vùng Đồng Nai…
Nay đem cống hiến Hán Loài;
Bày binh, bố trận…kiếp tai khôn lường !!!
Đem quân xây dựng phố phường,
Lột da quặng mỏ…tang thương Lạc Hồng !
U-ra (uranium), Bô-xít (bauxite) cướp không,
Tàu Ô thu tóm… ! Tổ Tông lạc-loài !

Ngàn sau, Hậu Duệ hỏi Ai :
Ai người cống hiến Hán Loài;
Tây Nguyên (3) ???
Sử rằng Bí Mạnh tham tiền,
Chủ Nhà Minh Triết qúa ghiền vàng thoi.
Thêm chàng Thủ Dũng lạc Ṇi;
Đô la (dollars) vây hăm khó ngoi ngóc đầu!
Đành dâng Đất, Biển...làm giàu,
Giữ Ngai Bàn Độc; lệ Tàu vinh thân!

(Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng)

Giờ Tôi xin hỏi Tớ dân,
Các ông có biết Chủ đần người ra !?
V́ chưng Tớ hiến Hoàng Sa;
Lại thêm Biển, đảo Trường-Sa điệp trùng.
Lưỡi Ḅ liếm hết Vịnh vùng...
Nơi đâu là chốn biển chung ngư trường?

Ngư dân khát đói tang thương,
Chiều buông, đi luới; biết giương (giăng) nơi nào?
Lặng nh́n khẻ hỏi trăng sao,
Trăng ơi, sao hỡi, biển nào thả câu;
Nơi nao cũng biển của Tàu,
Làm sao kiếm sống... Ôm nhau ngậm hờn!?

Sáng về, hạch xác bác Tôn;
Chinh, Đồng, Duẫn, Thọ... hốt hồn Chí Minh ?
Thương Mao, nên Hắn bạc t́nh:
“Tam Vô” Hắn rước, van xin Đại Đồng.
Nước Nam; biếu Hán nhưng không,
Mặc Dân vong quốc, chổng mông kêu Trời !?


Ngư thuyền không nẽo ra khơi,
Tàu hàng, chiến hạm, vùng trời không thông?
Bởi Tàu chiếm trọn Biển Đông,
Bao vây tứ phía, hàng không ngặt nghèo!
Hải tŕnh bờ biển ven theo,
Hai trăm hải lư, ngặt nghèo nước Nam!!!


Hỡi đoàn Hậu Duệ Da Vàng,
Con Hồng, cháu Lạc nỡ cam phận bèo,
Thuyền Rồng, con nước buông theo;
Bảo giông Hán hóa ! Thả chèo hay chăng !?
Trót mang vận kiếp con Tằm;
Đường tơ phải nhả... ngàn năm không sờn !

Joseph Duy-Tâm
06-10-2009
---------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1) Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng.

(2) Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Huy Doăn (Lê Hồng Phong), Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Lê Duẫn (Anh Ba), Nguyễn Van Cúc (Nguyễn Văn Linh), Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh ...

(3) Vùng Tây Nguyên, là Cao nguyên Trung phần bao gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lư từ bắc xuống nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông (Nhân Cơ) và Lâm Đồng (Tân Rai). Thời Việt Nam Cộng ḥa, nơi đây được gọi là Cao nguyên Trung phầnViệt Nam, chia làm 6 Tỉnh: -Kontum, Plêiku (Gia Lai), - Đắk-Lắk (Man Mê Thuật), - Phú Bổn (Hậu Bổn), - Đắk Nông (Quăng Đức; Gia Nghiă), - Tuyên Đức (Đà Lạt), - Lâm Đồng (Bảo Lộc)

Hiện nay đôi khi được gọi là Cao nguyên Trung Bộ. Trước đó, thời Bảo Đại làm Quốc trưởng, vùng đất này c̣n được hưởng quy chế riêng là vùng Hoàng triều Cương thổ.
========================================