Ṿng

                        Tay

                           Ấm

                                 Áp...!!!
 

(Cảm tác tặng người Tôi thương!)

Nhạc background: "T́nh Yêu Linh Tánh"
Thơ Joseph Duy Tâm -Nhạc Phạm Quang Ngọc.

 

Em về, bỏ lại ḿnh Tôi,

Dơi theo Dáng khuất; bồi hồi chia xa!

Ṿng tay; ấm áp làn da…

Làm sao có lại; T́nh Ta điệp trùng…!?

Ngước nh́n chín cơi Thiên Cung,

Chiều buông, sương phủ chập chùng hồ ao.

Lặng nghe hơi thở th́ thào…

Đôi tim cùng nhịp…tan vào đam mê!

Đôi Ta, nguyện trọn lời thề;

Dẫu đời cách trở…đi, về có nhau.

T́nh Yêu, thắm đượm sắc mầu;

Ṿng Tay Ấm Áp…cho nhau trọn T́nh!!!
 

Joseph Duy Tâm