•      
 •  
 •                                                      
 •  

   

   

  Qu Hương Chm Đắm
  (Bi Họa 6:Họa bi "Vng Ln" của Lệ Thu)

  Dn Việt gian nan lắm đoạn trường,
  Qu Hương chm đắm khi m sương!
  Người gi phờ phạc trong đm tối,
  Giới trẻ lất ly dưới nh dương.
  Bao kẻ khng cơm, mun khổ ải;
  Nhiều người thiếu o, vạn bi thương!
  Qu Ngi lnh đạo cần ghi nhớ:
  Dn Việt gian nan, lắm đoạn trường!

  Joseph Duy-Tm
  22-11-2007
  ---------------------------------

  Vng Ln
  (Bi xướng)

  Cộng sản từ khi chiếm chnh trường
  Trời qu ủ dột một mn sương
  m u bng tối che vầng nguyệt
  Ảm đạm đm di lấp nh dương
  Xch quyện gng cm tro uất hận
  Nh tan cửa nt nuốt đau thương
  Vng ln diệt đảng, hưng ni giống
  Trả mối th thm, rửa hận trường

  Lệ Thu
  ---------------------------------

  Bi Họa 1:
  Quyết Tm

  Dn Tộc điu linh lệ uất trường
  Từ ngy thống hận buổi thu sương
  Hồ mang chnh nghĩa la m phủ
  Đảng dựng gian n rải ci dương
  Mu đổ lng dn hờn on hận
  Xương tan sng ni giận tang thương
  Quyết tm tiu diệt phường H Nội
  Cho giống Tin Rồng thot đoạn trường

  Vivi
  Nauy 19.11.07
  ----------------------------------

  Bi Họa 2:
  Tăm Tối

  Sng ni đu hiu dải mịch trường
  Do tuồng giặc đỏ bủa hn sương
  Ngang di đất mẹ dn sa lệ
  Xui ngược qu nh cảnh tịch dương
  L a cy ci bao khổ no
  Bn nhơ nước đục lắm sầu thương
  Người ơi trở giấc cng nhn thế
  Đuổi Cộng* trừ đi mối lụy trường

  Lưu Linh
  ---------------------------------

  Bi Họa 3:
  c Đảng Tặc Hồ

  Đấu tố Hồ cho dựng php trường
  Giết người yu nước buổi tinh sương
  Căm hờn kiếp kiếp mờ ngưu đẩu
  On hận đời đời lấp nguyệt dương
  Mc ruột moi gan trời đất thảm
  Bu đầu mổ bụng ni sng thương
  Mồ chn tập thể dn lương thiện
  Cộng sản tam v tội cửu trường

  Lệ Thu
  --------------------------------

  Bi Họa 4:
  Đoạn Trường

  Dẫu phải hy sinh chốn chiến trường
  Thn ny v khi long m sương
  Qu người thng lại chờ vầng nguyệt
  Đất khch ngy qua đợi bng dương
  Lắm chuyện đau lng nhn biến đổi
  Nhiều điều đứt ruột ng tang thương
  Dn Nam tự lc thnh n cộng
  Nước Việt gần xa ci h trường

  TTL
  --------------------------------

  Bi Họa 5:
  Thảm Họa Cộng Sản

  Non sng chm đắm ci min trường
  Khắp nước bao trm bởi bng sương
  Lắm kẻ giam mnh trong ngục thất
  Bao người gửi xc giữa trng dương
  La cha bỏ mẹ lng đau xt
  Lạc vợ xa chồng dạ nhớ thương
  Cộng sản hung tn gieo thảm họa
  Qu hương thống khổ nt can trường

  Lệ Thu
  ---------------------------------

  Bi Họa 6:
  Qu Hương Chm Đắm

  Dn Việt gian nan lắm đoạn trường,
  Qu Hương chm đắm khi m sương!
  Người gi phờ phạc trong đm tối,
  Giới trẻ lất ly dưới nh dương.
  Bao kẻ khng cơm, mun khổ ải;
  Nhiều người thiếu o, vạn bi thương!
  Qu Ngi lnh đạo cần ghi nhớ:
  Dn Việt gian nan, lắm đoạn trường!

  Joseph Duy-Tm
  22-11-2007
  --------------------------------

  VNG LN
  Bi Họa 7

  "GIẢI PHNG" u m tạo chiến trường,
  Phủ ln đất nước mịt m sương.
  Mu đo uất hận trn đồi ni,
  Xương trắng oan khin khắp đại dương.
  Chn chặt Nhn quyền, dn thống khổ,
  Giập vi Tn gio, nước bi thương.
  Diệt tan Cộng Đảng, cn bờ ci,
  Quyết hẳn Qu Cha hết đoạn trường.

  23-11-2007 TRƯỜNG GIANG
  ----------------------------------

  Bi Họa:8

  Chiếm đoạt miền Nam: diễn kịch trường,
  Gng cm xiềng xch, xc phơi sương.
  Nh tan ruột thắt tnh sng ni,
  Quốc hận lng si sng đại dương.
  Bn đất, bun dn, bao on hận,
  Giết người, cướp của, lắm tang thương.
  Trong Ngoi đon kết, thề tranh đấu,
  Chống Cộng, vng ln vững lập trường.

  Du Sơn Lng Tử
  -----------------------
  Bi số: 296 Monday, November 26, 2007 Rev. A3 Du Sơn Lng Tử