Qu Hương Chm Đắm
(Bi Họa 6:Họa bi "Vng Ln" của Lệ Thu)

Dn Việt gian nan lắm đoạn trường,
Qu Hương chm đắm khi m sương!
Người gi phờ phạc trong đm tối,
Giới trẻ lất ly dưới nh dương.
Bao kẻ khng cơm, mun khổ ải;
Nhiều người thiếu o, vạn bi thương!
Qu Ngi lnh đạo cần ghi nhớ:
Dn Việt gian nan, lắm đoạn trường!

Joseph Duy-Tm
22-11-2007
---------------------------------

Vng Ln
(Bi xướng)

Cộng sản từ khi chiếm chnh trường
Trời qu ủ dột một mn sương
m u bng tối che vầng nguyệt
Ảm đạm đm di lấp nh dương
Xch quyện gng cm tro uất hận
Nh tan cửa nt nuốt đau thương
Vng ln diệt đảng, hưng ni giống
Trả mối th thm, rửa hận trường

Lệ Thu
---------------------------------

Bi Họa 1:
Quyết Tm


Dn Tộc điu linh lệ uất trường
Từ ngy thống hận buổi thu sương
Hồ mang chnh nghĩa la m phủ
Đảng dựng gian n rải ci dương
Mu đổ lng dn hờn on hận
Xương tan sng ni giận tang thương
Quyết tm tiu diệt phường H Nội
Cho giống Tin Rồng thot đoạn trường

Vivi
Nauy 19.11.07
----------------------------------

Bi Họa 2:
Tăm Tối


Sng ni đu hiu dải mịch trường
Do tuồng giặc đỏ bủa hn sương
Ngang di đất mẹ dn sa lệ
Xui ngược qu nh cảnh tịch dương
L a cy ci bao khổ no
Bn nhơ nước đục lắm sầu thương
Người ơi trở giấc cng nhn thế
Đuổi Cộng* trừ đi mối lụy trường

Lưu Linh
---------------------------------

Bi Họa 3:
c Đảng Tặc Hồ


Đấu tố Hồ cho dựng php trường
Giết người yu nước buổi tinh sương
Căm hờn kiếp kiếp mờ ngưu đẩu
On hận đời đời lấp nguyệt dương
Mc ruột moi gan trời đất thảm
Bu đầu mổ bụng ni sng thương
Mồ chn tập thể dn lương thiện
Cộng sản tam v tội cửu trường

Lệ Thu
--------------------------------

Bi Họa 4:
Đoạn Trường


Dẫu phải hy sinh chốn chiến trường
Thn ny v khi long m sương
Qu người thng lại chờ vầng nguyệt
Đất khch ngy qua đợi bng dương
Lắm chuyện đau lng nhn biến đổi
Nhiều điều đứt ruột ng tang thương
Dn Nam tự lc thnh n cộng
Nước Việt gần xa ci h trường

TTL
--------------------------------

Bi Họa 5:
Thảm Họa Cộng Sản


Non sng chm đắm ci min trường
Khắp nước bao trm bởi bng sương
Lắm kẻ giam mnh trong ngục thất
Bao người gửi xc giữa trng dương
La cha bỏ mẹ lng đau xt
Lạc vợ xa chồng dạ nhớ thương
Cộng sản hung tn gieo thảm họa
Qu hương thống khổ nt can trường

Lệ Thu
---------------------------------

Bi Họa 6:
Qu Hương Chm Đắm


Dn Việt gian nan lắm đoạn trường,
Qu Hương chm đắm khi m sương!
Người gi phờ phạc trong đm tối,
Giới trẻ lất ly dưới nh dương.
Bao kẻ khng cơm, mun khổ ải;
Nhiều người thiếu o, vạn bi thương!
Qu Ngi lnh đạo cần ghi nhớ:
Dn Việt gian nan, lắm đoạn trường!

Joseph Duy-Tm
22-11-2007
--------------------------------

VNG LN
Bi Họa 7

"GIẢI PHNG" u m tạo chiến trường,
Phủ ln đất nước mịt m sương.
Mu đo uất hận trn đồi ni,
Xương trắng oan khin khắp đại dương.
Chn chặt Nhn quyền, dn thống khổ,
Giập vi Tn gio, nước bi thương.
Diệt tan Cộng Đảng, cn bờ ci,
Quyết hẳn Qu Cha hết đoạn trường.

23-11-2007 TRƯỜNG GIANG
----------------------------------

Bi Họa:8

Chiếm đoạt miền Nam: diễn kịch trường,
Gng cm xiềng xch, xc phơi sương.
Nh tan ruột thắt tnh sng ni,
Quốc hận lng si sng đại dương.
Bn đất, bun dn, bao on hận,
Giết người, cướp của, lắm tang thương.
Trong Ngoi đon kết, thề tranh đấu,
Chống Cộng, vng ln vững lập trường.

Du Sơn Lng Tử
-----------------------
Bi số: 296 Monday, November 26, 2007 Rev. A3 Du Sơn Lng Tử