[DANTOCVIET] CONG HAM BAN NUOC CUA VIET GIAN CS
From: dantocviet@yahoogroups.com on behalf of Sarah-Anne Nguyen (ubphhd@ureach.com)
Sent: Saturday, 15 December 2007 6:26:29 AM
Reply-to: DANTOCVIET@yahoogroups.com
To: sarahanne_nguyen@yahoo.com

Việt Gian Cộng Sản Nghĩ Ǵ Về Tấm Bản Đồ Chính Thức Do Trung Cộng
Vẽ; để xâm lăng Thềm Lục Địa và 2 quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa

của Việt-Nam Tại Vùng Biển Nam Hải?
 

Vùng Lên

Con Cháu Lạc Hồng

Bài Họa 2: của Joseph Duy-Tâm


Tàu Cộng dă man lấn Nước ta,
Vùng lên giết sạch quyết không tha.
Trai thanh Hồng Lạc ǵn quần đảo,
Gái tú Triệu Trưng giữ biển nhà.
Lấy lại Nam Quan và Bản Dốc,
Thu về Đông Hải với Sa Sa*.
Toàn dân Nội ngoại gom tâm lực,
Tiêu diệt Đảng Đoàn bán đất Cha.

Joseph Duy-Tâm
16-12-2007
-------------------------------
* Hoàng Sa và Trường Sa.
=======================

Bài Xướng:của ViVi
Vùng Lên Con Cháu Lạc Hồng


Giặc Tàu bành trướng lấn quê ta
Con cháu Lạc Hồng quyết chẳng tha
Rơ mặt đảng Hồ buôn bán nước
Đích danh bè Dũng hiến dâng nhà
Noi gương Hoàng Đế xua Tàu Cộng
Nối nghiệp Tiền Nhân giữ Đảo Sa
Nội ngoại thanh niên tay siết chặt
Vùng lên lấy lại đất ông cha

Vivi
Norway Dec 15.07
======================

Bài Họa 1: Của Lệ Thu
Vùng Lên Con Cháu Lạc Hồng


Trung cộng tham tàn lấn biển ta
Giết phường xâm lược chớ buông tha
Trẻ già một dạ ǵn sông núi
Trai gái đồng tâm cứu nước nhà
Tặc Đảng buôn ṇi dâng Bản Dốc
Già Hồ măi quốc bán Hoàng Sa
Con Hồng cháu Lạc mau đoàn kết
Chống lại quân thù cướp đất cha

Lệ Thu
========================