Đây là tài sản của Giáo Hội ! Hăy trả lại cho Giáo Hội !!!

Bài Ca Ngàn Trùng - LM KimLong - Ca Đoàn Thiên Cung

 

Vùng Lên Lấy Lại Cơ Đồ.
(Kính họa: “Đêm Thắp Nến Guyện Cầu” của Hoàng-Ngọc-Văn)

Nâng cao ánh nến khẩn cầu,
Giáo dân Hà Nội kề nhau chung ḷng.
Bên chân Thánh Giá cao dong,
Cầu xin với Chúa bao dung sự t́nh.
Tha cho lũ Cộng ma tinh;
Tam Vô bách hại dân ḿnh thán ca!
Giáo lương dân Việt cùng nhà;
V́ sao cấm đạo khảo tra dài dài !?
Toà Khâm lùng sục trong ngoài,
Xua dân cầu nguyện, mặc ai ngóng chờ!
Thời cơ tức nước vỡ bờ,
Giáo dân đoàn kết tôn thờ, b́nh tâm.
Quyết đ̣i trả lại Toà Khâm,
Dâng kinh, tiếng hát, hương trầm, chuyên chăm.
Quê Hương ch́m đắm bao năm;
Dưới làn Sóng Đỏ chết bằm vong nô.
Việt Minh một lũ tội đồ,
Buôn dân bán Nước dễ hồ tha cho ?
Toàn dân lớn tiếng reo ḥ:
Vùng lên lấy lại Cơ Đồ, ca ngâm !!

Joseph Duy Tâm, 31-01-2008

=======================

Bài xướng:
ĐÊM THẮP NẾN NGUYỆN CẦU

của Giáo Dân & Tổng Giáo Phận Hà Nội

Cùng nhau thắp nến nguyện cầu,
Chân thành khẩn nguyện trước sau một ḷng :
“Mong cho tôn giáo thong dong,
Toàn dân Việt hết long đong, tội t́nh...”.
Đập tan Việt Cộng yêu tinh,
Phục hồi nước Việt thái b́nh, hoan ca.
Liên tôn kết hợp một nhà,
Đánh cho cái bọn quỷ ma chạy dài.
Đồng ḷng liên kết trong ngoài,
Hỗ tương ta giúp, cậy ai mà chờ !?
Quê hương, hải ngoại đôi bờ,
Đồng tâm, nhất trí phất cờ, quyết tâm.
Kiên tŕ đ̣i lại Ṭa Khâm,
Biểu dương khí thế : âm thầm, -siêng, chăm-.
Non sông rên xiết tháng năm,
Bắc Nam đồng loạt băm vằm Cộng nô.
Ta không giật lại cơ đồ,
Nằm chờ sung rụng dễ hồ ai cho ?!
Bao giờ câu hát, tiếng ḥ :
“Tự Do, Dân Chủ...”, qua đ̣ khách ngâm !?

HOÀNG NGỌC VĂN,
San Jose, 27-01-2008

============================