Vng Ln Viết Lại Sử Cha ng.

(Nhạc background: "Trả Ta Sng Ni"với Nguyệt nh)

 

 

1/2

Bảy mươi năm, Đảng Rợ cờ hồng; (1)

Cướp bc, tung honh bọn cuồng ngng.

Đất Nước điu tn, hờn Việt Cộng ;

Nh Nam rch nt, on Thanh, Mng !

Một bầy Thi-Th; ha Hn tặc,

Cả đm Ti Đi; Bn Ni Sng.

Gi t, trai hng dng Lạc-Việt;

Vng ln, viết lại Sử Cha ng.

 

2/2

Vng ln, viết lại Sử Cha ng,

Diệt Hn,  trừ n: "Việt-Cộng" hồng.

Đoạt lại Đất, Rừng v Biển, Đảo.

Thu về Danh-Tiết với Nho-Phong...!

Dựng xy Tổ-Quốc; ngy phồn-thịnh,

Kiến-thiết Qu-Hương; mi sng trong...!

Bốn bể, danh vang hoi tiếp nối;

Mun đời rạng rỡ giống Lạc- Hồng!

 

Joseph Duy Tm, 02-09-2015

-----------------------------------------------------------------

GHI CH:

(1)Ngy 02-09-1945, Hồ Ch Minh tuyn bố ginh lại nền độc-lập Cho Việt-Nam. Nhưng cho đền nay (02-09-2015) đ l 70 năm; Việt-Nam vẫn mi lệ thuộc Tu Cộng.