ĐỒNG BÀO ƠI ! HĂY VÙNG DẬY!
XUÂN NÀY TA QUYẾT DỰNG LẠI CỜ VÀNG !!!

 

 

 

 

Phi trường Hoàng Sa do Trung Cộng xây dựng

 

 

Hải cảng Trường Sa do Trung Cộng xậy dựng

XUÂN NÀY
TA QUYẾT DỰNG LẠI CỜ VÀNG
(Bài Họa 3: của Joseph Duy-Tâm)


Tân Xuân Mậu Tư mượn vần thơ,
Thôi thúc thiên thời tới vận cơ !?
Cả Nước vùng lên… cơn lốc xoáy;
Toàn Dân đứng dậy… sóng xô bờ!!!
Dẹp tan Tàu Cộng quân xâm lược,
Tiêu diệt “Cộng Sản”: Thuyết mộng mơ.
Dân Chủ, Tự Do thay Đảng trị,
Quê Hương một dải dựng “Vàng Cờ”.
                           &
Quê Hương một dải dựng “Vàng Cờ”.
Thế sự xoay vần…chẳng phải mơ!
Nhất chí thu về Sa, Biển Hải,
(1)
Đồng tâm lấy lại Thác, Ranh Bờ.
(2)

Ba Miền làm việc theo khoa học,
Cả Nước chung tay dựng nghiệp cơ.
Mặc khách cùng nhau thay lịch sử,
Vang danh Tổ Quốc Việt nên thơ !!!

Joseph Duy-Tâm
25-12-2007
--------------------------------------------
(1) Hoàng; Trường Sa và Biển Đông Hải.
(2) Thác Bản Dốc, Ải Nam Quan và các vùng đă bị mất.

===========================


Vọng Cố Hương
Bài Xướng:của Cao Mỵ Nhân


Thế sự c̣n trong một cơi thơ,
Bao phen hoài vọng, luận thời cơ.
Dư đồ ai cắt sâu biên giới,
Hải phận triều xô lơm bến bờ.
Một thuở chinh yên xanh tóc mộng,
Ngàn đời non nước bạc đầu mơ.
Quê hương thăm thẳm trời hoang loạn,
Sao chẳng vùng lên phất ngọn cờ.

Cao Mỵ Nhân
========================


XUÂN NÀY
TA QUYẾT DỰNG LẠI CỜ

(Bài Họa 1: của Du Sơn Lăng Tử)


Đứng dậy vùng lên “Dựng Lại Cờ”,
Thế thời chuyển biến...tưởng như mơ.
Miền Nam cướp đoạt, đau hồn nước,
Biển Bắc dâng chia, xót cơi bờ.
(Nằm mộng rung cây, chờ sung rụng ???
Chống sào đón gió, đợi thiên cơ ???)
Quê hương quang phục, đồng chung sức,
Đất nước thanh b́́nh...đẹp ư thơ.
&
Đất nước thanh b́nh...đẹp ư thơ,
Đầu năm Mậu Tư đón huyền cơ.
Lửa sôi đất Mẹ: tiêu trừ đảng,
Sóng dậy ḷ̣ng dân: tức vỡ bờ.
Sông núi điêu tàn, đau tấc dạ,
Quê nhà nghiêng ngửa, tĩnh cơn mơ.
Đồng tâm xây dựng quê hương Việt,
Đứng dậy vùng lên “Dựng Lại Cờ”

DU SƠN LĂNG TỬ
===========================

XUÂN NÀY
TA QUYẾT DỰNG LẠI CỜ

(Bài Họa 2: của Trường-Giang
)

Mậu Tư đầu Xuân đẹp tựa thơ
Hết cơn bĩ cực đến thời cơ.
Toàn dân nổi dậy, trừ tan đảng,
Cả nước vùng lên, phá vỡ bờ.
Trai gái kết đoàn nào phải mộng ?
Trẻ già liên hiệp phải rằng mơ ??
Nguyện cầu Quốc Tổ phù con đỏ,
Quyết chí đồng tâm đổi sắc cờ.
                       &
Quyết chí đồng tâm đổi sắc cờ
Rơ mười chính xác, phải đâu mơ ??
Sáu mươi năm lẻ không c̣n nước,
Ba chục xuân dư đă mất bờ.
Cộng sản bại vong vô địa táng,
Quốc gia hưng thịnh hữu thiên cơ.
Năm Châu, bốn Bể hô vang dội,
Dựng lại Cờ Vàng, đẹp tựa thơ.

24-12-2007 TRƯỜNG GIANG
=========================

XUÂN NÀY
TA QUYẾT DỰNG LẠI CỜ

(Bài Họa 3: của Joseph Duy-Tâm)

Tân Xuân Mậu Tư mượn vần thơ,
Thôi thúc thiên thời tới vận cơ !?
Cả Nước vùng lên… cơn lốc xoáy;
Toàn Dân đứng dậy… sóng xô bờ.
Dẹp tan Tàu Cộng quân xâm lược,
Tiêu diệt “Cộng Sản”: Thuyết mộng mơ.
Dân Chủ, Tự Do thay Đảng trị,
Quê Hương một dải dựng “Vàng Cờ”.
                           &
Quê Hương một dải dựng “Vàng Cờ”.
Thế sự xoay vần…chẳng phải mơ!
Nhất chí thu về Sa, Biển Hải,
(1)
Đồng tâm lấy lại Thác, Ranh Bờ.
(2)

Ba Miền làm việc theo khoa học,
Cả Nước chung tay dựng nghiệp cơ.
Mặc khách cùng nhau thay lịch sử,
Vang danh Tổ Quốc Việt nên thơ !!!

Joseph Duy-Tâm
25-12-2007
--------------------------------------------
(1) Hoàng; Trường Sa và Biển Đông Hải.
(2) Thác Bản Dốc, Ải Nam Quan và các vùng đă bị mất.
===========================

Tôi,Bạn Là Ai ?

(Bài Họa 4: của Từ Thanh Hà)

Tâm t́nh u uất trải qua thơ
Cố quốc mong về chửa thuận cơ
Ngày tháng lưu vong đành cách bến
Cuộc đời trôi nổi măi xa bờ
Bao trang dũng sĩ hằng ươm mộng
Nhiều bậc tài danh cố dệt mơ
Trở lại quê xưa hôn đất mẹ
Dựng xây non nước phất cao cờ.
                         &
Dựng xây non nước phất cao cờ
Nhất nhất làm theo đúng ư mơ
Ngăn Bắc không cho Tàu lấn ải
Chặn Đông chẳng để Hán xoi bờ
Luôn luôn khắc cốt:Tôi Cha Lạc...
Măi măi ghi tâm:Bạn Mẹ ...Cơ
Trăm trứng luyện trui trong một bọc
Gấm hoa Quê Việt đẹp như thơ

Từ Thanh Hà,Dec-26-07

========================

DỰNG HỘI DZIÊN HỒNG
(BÀI HỌA 5: của Lạc Thủy Đỗ Quư Bái)


Từ già kinh nghiệm,trẻ ngây thơ
Phải tới Dziên Hồng họp mặt cơ
Thường Kiệt noi gương bung lớn cơi
Quang Trung nối chí mở thêm bờ
Ḷng Nam thực hiện niềm mong ước
Ư Việt hoàn thành nỗi ước mơ
Rửa nhục ngàn năm đô hộ cũ
Non sông khởi sắc rạng mầu cờ

LTDQB

=======================

Kính chào Quư Thi Hữu,
Từ Phong xin góp bài họa :

CHUYỂN THẾ CỜ
(Bài Họa 6: của Từ Phong)

Nội ngoại chung tay chuyển thế cờ
Đây là sự thật chẳng nằm mơ
Giun mềm xéo măi c̣n quay cổ
Nước tức kè lâu phải vỡ bờ
Dịp tốt thành công nhờ vận hội
Duyên may tất thắng nắm thời cơ
Sinh Viên, các giới nay bừng tỉnh
Đă nhập cuộc rồi chẳng thẩn thơ
                         &
Đă nhập cuộc rồi chẳng thẩn thơ
Biểu t́nh tổ chức có mưu cơ
Nêu cao trách nhiệm v́ dân tộc
Chứng tỏ lương tâm giữ cơi bờ
Ngoại địch xâm lăng c̣n nể sợ
Nội thù hại nước chớ nên mơ
Diên Hồng Hội Nghị ḷng người muốn
Nội ngoại chung tay chuyển thế cờ

28-12-2007 TỪ PHONG