Hồng Ân Cảm Tạ

Kính tặng cha Paul Chu Văn Chi
(Cảm tác đêm Hồng Ân Cảm tạ)

 

 

 

 

 

Lặng nghe tiếng hát vút cao.
Lời vàng sâu lắng, dạt dào t́nh yêu!
Tiễn Đông từ một buổi chiều,
Hoan ca trầm bổng, dặt d́u sang Xuân.
Mừng Cha Cảm Tạ Hồng Ân,
Tràn đầy ơn Chúa vạn phần an vui !

Joseph Duy-Tâm
Chiều 31-08-2007 tại nhà hàng Crystal Palace, Canley Height Sydney, Australia