LĂNH TỤ ANH MINH

Truy điệu cố Tổng Thống NGÔ-Đ̀NH-DIỆM
Một Ḷng V́ Nước V́ Dân
(1/03/1901 - 11/02/1963)

(Lời Bản Nhạc Truy Điệu là Cảm Tác của Nhà Thơ Hoàng-Ngoc-Văn)
 

LĂNH TỤ ANH MINH
(Bài xướng của Joseph Duy-Tâm)

Một phút lặng thinh nhớ đến Ngài. (1)
Hồi-tâm… vận Nước qúa bi-ai...!
Do bầy Tướng-lănh (2) ham quyền thế,
Bởi lũ Đồng-minh (3) tạo ách taị...!
Cấu kết chu di "Ḍng Qúy Tộc",
Âm-mưu tiêu-diệt "Đấng nhân tài"...! (1)
Toàn dân tưởng tiếc Ngô-Đ́nh-Điệm;
Lănh-tụ anh-minh; chống giặc ngoài. (4)

Joseph Duy-Tâm, 01-11-2006
---------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1). Ngài: Cố Tổng-Thống Ngô-Đ́nh-Diệm.

(2). Bầy Tướng-Lănh: Trung-Tướng Dương-Văn-Minh, Trần-Văn-Đôn, Tôn-Thất-Đính, Mai-Hữu-Xuân.v.v...

(3). Lũ Đồng-Minh: TT Hoa-Kỳ Kennedy và Henri Cabot Lodge.v.v...

(4). Giặc ngoài: Trung-Cộng và Liên-Xô.

 


***************************

LĂNH TỤ ANH MINH
(Bài họa 1: của Trường-Giang))

Thế giới Tự-Do kính phục Ngài;
Cứu-tinh Dân-Tộc kém chi ai...!
Tài cao trị nước không c̣n ách,
Đức trọng an dân đă hết taị...!
Ngoại quốc; v́ quyền trừ tuấn kiệt,
Nội thù; bởi lợi diệt anh-tàị...!
Rỡ-ràng lịch-sử lưu -HƯ khắp cơi ngoài...!

TRƯỜNG GIANG, 2/11/2006


************************

Hương Niệm 1!
(Bài họa 2: của Từ Thanh Hà)

Chung họa cảm thông với quư ngài
Tỏ t́nh thương tiếc nhớ về Ai
Do ḷng khẳng khái mà mang họa
Bởi sự tị ganh đến mắc tai
Để nước vào tay quân phản trắc
Và dân dưới ách bọn vô tài
Bữa nay ngày kỵ dâng hương niệm
Hầu kính Người xưa chẳng chuộng ngoàị

Từ Thanh Hà,2-Nov-06
************************

HOÀI NIỆM NGÔ CHÍ SĨ
(Bài họa 3: của Từ Phong)

Người Bắc di cư; (1) cảm kích Ngài.
Năm Tư, vận nước thật trần ai...!
Giang-Sơn chia cắt nhà ly tán,
Dân-Tộc bi thương nước nạn taị...!
Chí sĩ v́ dân thay Quốc Trưởng, (2)
Cụ Ngô cứu nước trọng hiền tàị
Chín năm lănh đạo dân phồn thịnh,
Họa bởi không tuân lệnh nước ngoàị

11-02-2006 TỪ PHONG

--------------------------------------------

GHI CHÚ:
(1) -Từ Phong là người Bắc di cư 1954
(2) - Thay thế Quốc Trưởng Bảo Đại; để lănh đạo dất Nước, v́ Quốc Trưởng thời gian này đang ở Pháp.

 

**************************

TƯỞNG NIỆM NGÀI
(Bài Họa 4: của Thành Tài)

Miền Nam măi-măi nhớ ơn Ngài,
Lẫm-liệt, quên ḿnh dễ mấy aị...
Đả Cộng, bài Phong trừ lănh chúa,
Thương Dân, giữ Nước tránh nguy-tai...!
Noi gương Nguyễn-Trăi tṛn trung hiếu,
Tiếp bước Quang-Trung vẹn đức tài...!
Khí-tiết, thanh-danh vang bốn biển;
Tiếng tăm lừng-lẫy khắp trong ngoài...!

Nguyễn Thành Tài


**************************

NGH̀N THU GHI TẠC
(Bài họa 5: của Tuệ Quang)

Ngh́n thu ghi-tạc công ơn NGÀI ,
Tiết-tháo, can-trường được mấy ai...!?
Yêu nước; đâu nề khi biến-loạn ,
Thương dân; nào quản lúc nguy-tai...!
Đồng minh, rủi gặp phường man trá,
Tướng tá, lầm tin đám thiển-tài . (1)
Thành bại; thôi đành theo vận số,
Mong chi b́nh định giặc phương ngoài...!?

Tuệ Quang Tôn-thất Tuệ

--------------------------------------------------

GHI CHÚ:

(1). Đám thiển-tài: Đám tướng-lănh thô-thiển vô tài, vô đước.


************************

HƯƠNG NIỆM -2
(Bài họa 6: của Từ Thanh Hà)

Một nén hương dâng tưởng nhớ Ngài
Vong thân,vị quốc ấy do ai ?
Khởi thằng mũi lơ cần quyền lợi
Cho bọn đầu trâu tạo biến tai
Không nghĩ sâu xa ḷng ái quốc
Vụng suy cặn kẽ bả tiền tài
Để nay đất nước trong tay giặc
Phá nát bên trong...,gặm nhấm ngoài.

Từ Thanh Hà,5-11-06
*************************

TƯỞNG NHỚ NGÔ CHÍ SĨ
(Bài họa 7: của Tố Nguyên)

Yêu nước, thương dân; lại nhớ Ngài...!
Bây giờ thiên hạ biết c̣n ai...!?
Một phường tôi tớ; không đầu óc...
Mấy kẻ đồng minh; thiếu mắt tai...!
Đến lúc; Đông Tây cần chí sĩ;
Đang khi; Nam Bắc ngóng nhân tài...!
Chao ôi ! Chúa định là như thế;
Đă giặc trong; c̣n có giặc ngoài...!

Tố Nguyên ( 04 – 11- 2006 )


*************************

MỘT NÉN HƯƠNG L̉NG
TƯỞNG ĐẾN NGÀI

(Bài họa 8: của Bùi Tiến)

Giận kẻ xung quanh đă hại Ngài...!
Tôn ai quá mấy phụ ḷng ai...
Tương-Như; (1)
lực kém mà sinh phúc.
Lữ Bố; (2)
quyền cao lại giáng tai...!
Dám trách người xưa hoài tuấn kiệt.
Chỉ thương đất cũ uổng anh tài...!
Trăm năm nghĩ những ghê lời nói
Bạn hại trong; hơn giặc phá ngoài...!


Bùi Tiến

--------------------------------------------

GHI CHÚ:
(1) Lạn-Tương-Như: Nhân vật thời Chiến Quốc, Trung Hoa
(2) Lữ-Bố: Nhân vật thời Tam Quốc, Trung Hoa

********************************


Một Nén Hương  Tưởng Nhớ Họ Ngô Đ́nh
(Bài Hoạ 9 của Teresa)

Một nén hương ḷng tưởng nhớ Ngài
Tài cao trí tuệ chẳng thua ai.
Thương dân mến nước ḷng trung trực.
Vững chí b́nh tâm trước biến tai.
Một dạ trung thành theo vận nước
Ngô Đ́nh rơ thật bậc nhân tài.
Hai ḷng của lũ ra tay giết.
Cũng chẳng thèm đi lánh nước ngoài

Teresa

********************************

VĂN TẾ
Cố Tổng Thống Ngô-Đ́nh-Diệm

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

1a- Danh gia thế phiệt,
1b-Vọng tộc anh hùng.

2a-Trung Quân, Ái Quốc,
2b- Diệt bạo, trừ hung.

Nhớ Linh xưa:

3a-Tuấn kiệt toàn vùng,
3b-Thông minh xuất chúng,

4a-Thời tuổi trẻ, Tuần Vũ thanh liêm rất mực,
4b- Buổi trung niên, Thượng Thư cương trực vô cùng.

5a- Thân phụ Thượng Thư, nổi tiếng Triều Đ́nh anh kiệt,
5b- Bào huynh Giám Mục, vang danh Xứ Đạo lẫy lừng.

6a- Anh em học rộng, vẻ vang Cha Chú. Theo dấu Tiền Nhân, chẳng một ai vương lời trách bạo tàn,
6b- Con cháu tài cao, lừng lẫy họ hàng. Noi gương Tổ Phụ, không người nào mắc tiếng chê tham nhũng.

7a- Thời Quân Chủ, không chấp nhận quyền rơm, đă rũ áo, từ quan, Thiên hạ phải khen “Tiết Trực Tâm Hư”
7b- Buổi Thực Dân, chẳng thuận ưng vạ đá, quyết buông quyền, bỏ lợi, Người đời không chê “Quan Tham, Lại Nhũng”

8a- Hồ Chí Minh chia đôi đất nước, phá làng trên, xóm dưới,
Ban hành chuyên chính độc tài, cả đất Bắc vương họa cũi gông.
8b- Ngô Đ́nh Diệm hợp nhất quê hương, chống thù trong, giặc ngoài, Chủ trương Tự Do, Dân Chủ, toàn Miền Nam thoát ṿng tù túng.

9a- Giặc Cộng Sản không ngừng xâm lấn Miền Nam, Phá Trường Học, Cầu Đường, Chợ Búa, gieo tai ương cho tám hướng Đồng bào,
9b- Quân Quốc Gia liên tục bảo toàn Lănh Thổ, Xây Nhà Thờ, Chùa Miếu, Nhà Thương, đem Phúc Lợi đến bốn phương Đại chúng.

10a- Cơ trời điên đảo, người bất nhân đội lốt tu hành. Ếch ngồi đáy giếng, múa may tập kịch tấu hài,
10b- Vận nước suy vi, kẻ phản bội mang danh quân tử. Chó nhảy bàn cao, quay cuồng diễn tuồng trào phúng.

11a- V́ lợi quyền, đồng minh PHẢN BỘI, liên minh với kẻ thù, đâm bạn bè chẳng kể luân thường, cả thế giới lộn mửa khinh khi,
11b- Bởi danh vọng, cộng sự GIAN MANH, cấu kết cùng quân giặc, giết chủ soái không màng đạo lư, khắp hoàn cầu buồn nôn rẻ rúng.

12a- Lănh tụ tài ba, âm thầm về nơi mây lặng, gió êm, chính trường như mớ kén ṿ tính kế hoan hô, chỉnh lư, tiết giảm cơ tân khí nhuệ, Cộng Sản mặc sức múa gươm.
12b- Giặc thù ác độc, ào ạt đến chốn gió tanh, mưa máu, chiến cuộc tựa cơn hồng thủy, bày mưu đả đảo, biểu t́nh, tăng cường đại pháo, xe tăng, Quốc Gia đành cam buông súng.

13a- Miền Nam tan nát v́ Đồng Minh vô đạo, nhân dân bỏ nước ra đi, vùi chục vạn thân nơi biển cả mênh mông, tinh cầu thống hận, vô lượng núi cao,
13b- Đất Bắc điêu linh bởi Cộng Sản bất lương, cán bộ nhẩy lên bàn độc, lấp trăm ngh́n xác chốn rừng sâu mù mịt, vũ trụ bi thương, bạt ngàn đồng trũng.

14a- Công đưa đất nước đến phú cường, no ấm, Ngô Đ́nh Diệm c̣n sống với thời gian,
14b- Tội dẫn quê hương vào lạc hậu, đói nghèo, Hồ chí Minh đă chết trong đại chúng.

15a- Suốt kiếp đề cao BẦN TIỆN BẤT NĂNG DI, hy sinh cho Quê Hương Độc Lập, Quốc sử ngh́n đời ghi công đức ngút ngàn,
15b- Trọn đời trân quư UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT, tận tụy với Dân Tộc Hùng Cường, Văn Chương muôn thuở chép tinh thần anh dũng.

Hôm nay :

16a- Khắp nước nguyện cầu Anh hồn Cứu Tinh Dân Tộc, Yểm trợ Quê Hương, thoát độc tài chuyên chính, trăm vạn khổ đau.
16b- Toàn dân tưởng niệm Di ảnh Nguyên Thủ Quốc Gia, Phù tŕ Dân Tộc, hưởng Dân Chủ, Tự Do, muôn ngh́n ân sủng.

Thượng Hưởng
TRƯỜNG GIANG Biên Soan.

********************************

Truy Điệu Cố Tổng Thống
NGÔ Đ̀NH DIỆM


Thành quách rêu phong bóng nguyệt tà,
Chủ nhân đâu tá năo ḷng ta ?!
Gươm thiêng hiu quạnh sầu tơ nhện,
Bên xóm tiếng gà gáy vọng xa...
* * *
Khai sinh đệ nhất Cộng Hoà,
Kết tinh sự nghiệp bôn ba xứ người.
Thương dân ḷng những rối bời,
Xót ṇi tấc dạ khôn nguôi đêm ngày!
Cụ về tươi thắm cỏ cây,
Cụ về thỏa dạ dân đầy đợi mong!

Bao năm xây đắp núi sông,
Bao năm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên!
Hai tay kiến tạo thanh b́nh,
Một thân ṿ vơ hy sinh cứu đời!
Giang sơn một gánh nửa vời,
Quốc gia rướm lệ bặt hơi anh hùng!
Cụ đi để lại tang chung,
Cụ đi hóa cảnh ngh́n trùng nước non!
Toàn dân hiu hắt héo hon,
Hồn thiêng sông núi nỉ non khóc thầm!

Lâm râm thắp nén hương ḷng,
Nhớ người v́ nước, non sông đắp bồi.
Ngàn sau tên vẫn sáng ngời,
Sử xanh ghi khắc, người người tiếc thương!

HOÀNG NGỌC VĂN
Cảm thương viết tại Thủ Đức
sau ngày quốc nạn 02-11-1963

********************************

Trich từ Website Google: ngothelinh.tripod.com/NgoDinhDiem.html - 46k

TIẾC THƯƠNG

(Kẻ hậu sinh xin đốt nén hương ḷng tưởng niệm
nhân ngày giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm,
vị Tổng Thống khả kính đầu tiên
của nước Việt Nam Cộng Ḥa)

Một ánh sao băng, tắt giữa trời
Giang sơn từ đấy tối thêm thôi!
Thương người nghĩa khí tàn cơn mộng
Tiếc bậc tài hoa úa mảnh đời!
Khinh bọn túi cơm, loài rắn rết
Giận phường giá áo, lũ đười ươi
Nếu không phản phúc, không tham vọng
Đất nước giờ đây hẳn kịp người!

Ngô Minh Hằng
Trích "Có Những Vùng Trời"
11-02-2002

**********************************

Lễ vật Kính dâng,

 

Hương hồn Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

Hương hồn Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu

Hương hồn Đại Tá Hồ Tấn Quyền,

Hương hồn Đại Tá Lê Quang Tung

cùng toàn thể Chư Liệt Vị đă hy sinh cao cả cho

  nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa

 Nhân ngày giỗ thứ 47 của chư vị  đă hy sinh cho chính nghĩa Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa

 Chúng tôi xin dâng hiến TÀI LIỆU

Tài liệu HQ401 phá án và bạch hóa một Nghi Án hắc ám đă mạo phạm danh dự của Chư Liệt Vị trong suốt 47 năm trời. Hôm nay nhân dân và thế giới đă phải thấu triệt lẽ phải, thấu triệt chính sách sáng ngời của nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Ḥa yêu thương dân nước vô bờ bến.

Thượng hưởng ,

Bùi Như Hùng

2-11-2010

TÁI BÚT:

Xin Thành khẩn kính mong Quí vị trong các cơ quan truyền thông, các b́nh luận gia (Tỉ như Tin Paris..) cho đăng tải SỰ THẬT về HQ401 để bù lại những lời mà trước kia Quí vị đă phỉ báng "nhà Ngô" v́ Quí vị một ḷng v́ dân v́ nước mà bị lừa phỉnh bởi Đại Úy Đường trong hồ sơ HQ401, th́ Quí vị đă có phản ứng đúng với "tội ác".

Người đời ai cũng có thể lầm, cho nên

Sự cải chính của Quí vị là một nghĩa cử cao đẹp mà cũng là một bổn phận của truyền thông và của lương tri.

Trân trọng

Bùi NHư Hùng

(Bài Sưu tầm trên net. Joseph Duy Tâm)

***************************************


AI GIẾT ANH EM ÔNG DIỆM (Lê văn Bảy)
From: yenvlink (yenvlink@gmail.com)
Sent: Thursday, 29 October 2009 7:17:07 PM
To: Yen_vlink (yen_vlink@yahoo.com)

AI GIẾT ANH EM ÔNG DIỆM
Lê văn Bảy

Lịch sử Việt Nam có nhiều biến cố quan trọng. Lịch sử cận đại có biến cố 1 tháng 11 năm 1963, được xem là một dấu mốc đáng ghi nhớ v́ nó mở đầu cho một sự thay đổi lớn lao của đất nước Việt Nam. Ngày này, 45 năm trước, các tướng lănh của miền Nam đă thành công trong cuộc đảo chánh lật đổ chính quyền Ngô Đ́nh Diệm. Cũng từ đó, cuộc chiến chống cộng sản trở nên khốc liệt hơn, rồi cuối cùng, quân cộng sản Hà Nội đă chiếm trọn Việt Nam, đưa cả nước vào quỹ đạo cộng sản.

Hậu quả là một nước Việt Nam bị phá sản toàn diện, từ kinh tế, chính trị đến đạo đức, giáo dục, văn hóa,... Cái mốc lịch sử này được ghi dấu qua cuộc ăn mừng của cộng sản Hà Nội sau khi nghe tin tổng thống Ngô Đ́nh Diệm bị sát hại. Ăn mừng là v́ miền Nam không c̣n ai là đối thủ đáng ngại khiến cho cộng sản Hà Nội tin rằng họ sẽ chiến thắng.

Biến cố lịch sử này, thế hệ lớn lên sau chính biến 1-11 đă có nhiều người thắc mắc tại sao hai ông Ngô Đ́nh Diệm và Ngô Đ́nh Nhu bị sát hại trong chiếc xe bọc thép, trên đường giải giao về Bộ Tổng Tham Mưu? Tại sao, anh em ông Ngô Đ́nh Diệm đă đầu hàng và chịu nạp ḿnh mà vẫn bị thảm sát? Cuộc thảm sát này lại được thực hiện mờ ám trong một thiết giáp M-113. Đă có nhiều tài liệu nói về cuộc chính biến này được công khai hóa, từ những thùng hồ sơ của cơ quan t́nh báo Hoa Kỳ đến những hồi kư của những người trong cuộc, nhưng vẫn c̣n có những điểm lờ mờ quanh cái chết của hai ông.

Khi ôn lại diễn biến của sự kiện 1-11-1963 , người ta vẫn gặp phải câu hỏi thường được đặt ra trong 45 năm qua: Ai đă ra lệnh giết anh em ông Diệm? Tại sao?

Ngay từ ngày 3 tháng 11, năm 1963, báo chí ở Sài G̣n đă loan tải theo lời tuyên bố của các tướng lănh đạo cuộc đảo chánh nói rằng, hai ông đă tự vận trong chiếc xe bọc sắt M-113, trong lúc bị giải giao về Bộ Tổng Tham Mưu. Trong các cuộc họp báo, chính quyền mới không thể giải thích tại sao hai anh em ông Diệm bị chết trong vũng máu trên sàn xe bọc thép. Người ta cố t́nh lờ đi theo kiểu chờ cho thời gian biến cứt trâu thành bùn để xóa mờ vụ này. Một mặt, chính quyền sợ dư luận cho rằng ḿnh làm tay sai cho Mỹ, mà cũng không muốn để cho Mỹ bị mang tiếng là kẻ chủ mưu về cái chết thảm của hai ông Diệm và Nhu; cho nên các báo chí thân chính quyền đă có những bài viết cố t́nh hướng dẫn dư luận sai lệch thật xa sự thật.

Đôi khi c̣n có những bài viết thêu dệt trắng trợn về những con đường hầm dẫn từ Dinh Gia Long ra đến nhà thờ Đức Bà, hay từ trong dinh ra đến phi trường,... có đến 7 đường hầm bí mật. Chỉ với mục tiêu hướng dẫn sai lạc trong dư luận và tô đậm thêm tính cách tàn ác của hai anh em ông Diệm và Nhu, để rồi phải chấp nhận cái chết của hai ông là hợp lư. 45 năm sau, báo Công An của cộng sản Việt Nam vẫn c̣n sử dụng những bài viết này để tiếp tục bôi nhọ chế độ Ngô Đ́nh Diệm và ghi tên ông Dương Văn Minh trong tự điển những nhân vật lịch sử do cộng sản Hà Nội in vào năm 2006.

Nhưng rồi, 45 năm qua người ta vẫn phải đối diện với câu hỏi: Ai đă ra lệnh giết anh em ông Diệm? Tại sao?

Mối Hận Lâu Năm Với Anh Em Ông Diệm

Tưởng cũng cần tóm lược biến cố chính trị xảy ra vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, đă được nói ngắn gọn là chính biến 1-11, và một vài dữ kiện chung quanh.

Năm 1954, nước Việt Nam bị chia đôi ở vĩ tuyến 17; miền Bắc theo chủ nghĩa cộng sản, cai trị bởi tập đoàn Hồ Chí Minh. Miền Nam theo chủ nghĩa Quốc Gia dưới sự lănh đạo của Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm. Một năm sau, dân chúng miền Nam tín nhiệm ông Ngô Đ́nh Diệm vào chức vụ Tổng Thống và ông Ngô Đ́nh Nhu được tổng thống chọn làm cố vấn chính trị. Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm tiếp thu một vùng đất từng là thuộc địa của Pháp, với các phe phái tôn giáo, chính trị và băng đảng trong xă hội. Phe phái nào cũng có lực lượng vơ trang và thống lĩnh một vùng đất làm giang sơn riêng biệt. Những biệt danh nghe quen thuộc như Bảy Viễn, Năm Lửa, Ba Cụt,... là những vị tướng lănh đạo các lực lượng vơ trang này, trong đó có cả giáo phái Phật Giáo Ḥa Hảo,...

Trong cương vị lănh đạo, ông Diệm nhận trọng trách củng cố t́nh h́nh chính trị xă hội và xây dựng quân đội cho miền Nam để sẵn sàng đối đầu với cuộc xâm lăng của cộng sản Hà Nội. Ngoài ra, gánh nặng của chính phủ c̣n phải lo cho gần một triệu người di cư tỵ nạn cộng sản, chạy từ Bắc vào Nam cần được chính phủ lo nơi ăn chốn ở.

Các lực lượng vơ trang chống chính phủ, có nhóm chịu về hợp tác với chính phủ và cũng có lực lượng chấp nhận đối đầu và cuối cùng bị quân đội đánh tan. Trong hai năm 1954 và 1955, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm đă mạnh tay giải quyết vấn đề phe phái, nhưng cũng chuốc lấy nhiều oán thù. Ngay trong giới lănh đạo quân đội của miền Nam cũng có nhiều người thù ghét ông Diệm v́ hoặc không được tin dùng, hoặc bị ngoại nhân mua chuộc, trở thành thế lực nguy hiểm cho chế độ nhà Ngô.

Ngay từ những ngày đầu của chế độ Đệ Nhất Cộng Ḥa ở miền Nam, ông Diệm đă gặp sự chống đối của Trung Tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Nhiều sĩ quan ở Bộ Tổng Tham Mưu bị ông Hinh thuyết phục thành lập lực lượng chống ông Diệm, phần lớn là những người được quân đội Pháp đào tạo. Tháng 11 năm 1954, qua sự can thiệp của Mỹ, quốc trưởng Bảo Đại ra lệnh cho tướng Nguyễn Văn Hinh phải rời Việt Nam, và trung tá Dương Văn Minh, sau đó được thăng lên đại tá, là người được Mỹ tin dùng, đưa ra hợp tác với chính phủ Ngô Đ́nh Diệm để ổn định xă hội miền Nam.

Tháng Ba, năm 1955, tướng Lê Văn Viễn, tức Bảy Viễn không thương lượng được với ông Diệm để cho B́nh Xuyên kiểm soát các ṣng bài ở Sài G̣n, nên đă ra lệnh tấn công vào các đồn cảnh sát ở Sài G̣n. Đây cũng là ngày bắt đầu cuộc càn quét thẳng tay của quân đội quốc gia dưới sự chỉ huy của đại tá Dương Văn Minh. Ông Minh được sự hợp tác của các sĩ quan thâm niên trong binh chủng Nhảy Dù.

Thanh toán xong B́nh Xuyên, ông tiếp tục cuộc hành quân xuống đến miền Tây Nam Bộ, băng qua các vùng śnh lầy đến tận biên giới Cao Miên, truy lùng quân kháng chiến Ḥa Hảo, là lực lượng mà cả Pháp lẫn cộng sản không thể nào đánh hạ được. Ông Minh và ông Nguyễn Ngọc Thơ đánh lừa và bắt được tướng Lê Quang Vinh, tức Ba Cụt của Ḥa Hảo. Tướng Ba Cụt bị xử tử bằng máy chém, mà những người theo đạo Phật Giáo Ḥa Hảo không thể nào quên mối hận này. Tuy nhiên, ông Minh luôn tỏ ra là một quân nhân, ông không hề bận tâm.

Lập công xong, ông Minh chờ đợi được thăng thưởng nhưng không được như ư muốn. Kư giả người Pháp, Pierre Darcourt viết trong sách Vietnam, Qua'as-tu Fait De Tes Fils?: "Minh, qui est un tres bon combattant, mais vénal, pas très intelligent et surtout n'entendant rien à la politique..." (ông Minh là người đánh giặc giỏi nhưng dễ bị mua chuộc, không thông minh lắm và nhất là không biết ǵ nhiều về chính trị...). Pierre Darcourt kể lại lời nhận xét của ông Nhu nói với ông Diệm và cản không cho ông Diệm cất nhắc ông Minh ở chức vụ cao hơn.

Từ ấy cho đến năm 1959, vai tṛ ông Minh ngày càng lu mờ. Ông Minh được cử làm sĩ quan thanh tra các Quân Đoàn I và II (miền Trung và Cao Nguyên), nhưng ông vẫn ngồi ở Sài G̣n v́ cho rằng ông Ngô Đ́nh Cẩn (em ông Diệm) làm hết rồi. Cuộc binh biến năm 11-11- 1960 các sĩ quan Nhảy Dù lănh đạo cuộc đảo chánh có đến mời ông Minh nhưng ông Minh từ chối. Vụ này thất bại và những người chủ mưu đă chạy sang Cao Miên để lánh nạn. Năm 1961, ông nhận chức vụ Tư Lệnh Hành Quân, cũng chỉ là tượng trưng. Năm 1963, ông được chỉ định làm Cố Vấn Quân Sự Phủ Tổng Thống, cũng vẫn là chức vụ ngồi chơi rồi đi đánh tennis.

Pierre Darcourt, kư giả người Pháp, sinh ra ở Việt Nam, phục vụ trong binh chủng Nhảy Dù của Pháp đánh giặc ở Việt Nam. Năm 1954, bắt đầu bước vào làng báo với tư cách phóng viên chiến trường, có mặt trên khắp vùng chiến thuật cho đến ngày chế độ Việt Nam Cộng Ḥa bị bứt tử. Ông ghi lại nhận xét của ông cố vấn Ngô Đ́nh Nhu về tướng Dương Văn Minh: "Il a la force d'un éléphant mais la cervelle d'un oiseau-mouche." (Anh ta có sức như một con voi, nhưng có bộ óc con chim sâu). Ông Minh chờ đợi được ngồi vào ghế thay thế tướng Lê Văn Tỵ là Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội, nhưng tướng Trần Văn Đôn lại được cử làm quyền Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội khi đại tướng Lê Văn Tỵ xuất ngoại để chữa bệnh.

Được mệnh danh là anh hùng rừng Sác nhưng sao bảo là không đủ khả năng. Ông Dương Văn Minh coi đây là mối nhục. Ngay từ những năm của thập niên 50 và 60, các vị lănh đạo trong quân đội cũng đă nói, ông Minh chưa bao giờ cầm quân đánh cộng sản mà chỉ đánh các giáo phái mà thôi. Điều này được nói rơ ràng hơn trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền h́nh Little Saigon TV ở miền Nam California, vào năm 2001. Tướng Khánh nói rằng:

"...Ông Dương Văn Minh là người miền Nam duy nhất ủng hộ ông Diệm xuyên qua ông Nguyễn Ngọc Thơ. Khi đưa ông Minh lên tới trung tướng mà không làm ǵ hết, không biết để ổng ở đâu. Ông Dương Văn Minh không có đánh cộng sản một ngày..."

Biến Cố 1-11-1963

Tài liệu của Trung Ương T́nh Báo Hoa Kỳ (CIA), trong những phần đă giải mật có xác nhận chế độ Ngô Đ́nh Diệm cản trở chương tŕnh của Mỹ tại Đông Dương. Chính phủ Hoa Kỳ đă có ư định thiết lập một chế độ Cộng Ḥa không có ông Diệm.

Mỗi năm, báo của VC vẫn lải nhải lên án Tướng Trần Thiện Khiêm nhận lệnh của Mỹ từ Washington, giết anh em ông Diệm rồi đổ cho tướng Dương Văn Minh. Báo Công An của VC số ra ngày 17 tháng Sáu, 2008, vẫn c̣n lải nhải, đăng bài nhiều kỳ, xào đi nấu lại, viết rằng: "Theo kế hoạch đă định, tướng Minh Lớn lên làm chủ tịch cái gọi là Hội đồng cách mạng. Dinh Gia Long, nơi anh em Diệm - Nhu đang trú ngụ, bị quân đảo chính bao vây. Rất nhiều viên tướng, kể cả tướng Minh Lớn và tướng Đôn, đă phải đôn đáo vào gặp tướng Khiêm tại đó. Có những nguồn tin cho rằng, cùng ở đó với tướng Khiêm là Trung tá CIA Conein...

...Nên tới 6h45', Ngô Đ́nh Diệm đă gọi điện thoại đến cho tướng Khiêm và thông báo rằng, ông ta đang cùng Ngô Đ́nh Nhu ẩn náu tại nhà thờ cha Tam thuộc khu vực Chợ Lớn và yêu cầu đem xe đến đưa về Bộ Tổng tham mưu gặp tướng Minh Lớn và tướng Đôn, mà ông ta cho là chủ mưu đảo chính để điều đ́nh. Ngô Đ́nh Diệm đă không ngờ rằng, chính Trần Thiện Khiêm theo lệnh từ Washington đă kín đáo ra lệnh cho thuộc hạ hạ sát anh em Diệm - Nhu trên đường.".

Vào tháng Mười Một, năm 2003, đánh dấu 40 năm cuộc đảo chánh 1-11-1963, tiến sĩ John Prados đă cho xuất bản tài liệu "JFK and the Diem Coup". Tài liệu này có đầy đủ các đoạn băng thu âm thanh cũng như các công điện ghi lại những diễn biến trong thời gian cuộc đảo chánh xảy ra. Tài liệu bao gồm các đoạn âm thanh của các buổi họp bí mật tại Ṭa Bạch Ốc, giữa Tổng thống Kenedy và các nhân viên cố vấn Tổng thống; các cuộc điện đàm với Tổng thống Kenedy ngay sau khi cuộc đảo chánh kết thúc. Những tài liệu này đă được giải mă sau 40 năm, theo nguyên tắc của chính phủ Hoa Kỳ. Tiến sĩ Prados đă chứng minh chính phủ Hoa Kỳ có ư muốn t́m người thay thế ông Diệm, nhưng không bao giờ có ư định sát hại anh em ông Diệm.

Dưới mắt Hoa Kỳ, sau khi cộng sản Hà Nội cho ra đời Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam th́ Việt Nam Cộng Ḥa sẽ gặp khó khăn trên mặt trận du kích cũng như chính trị. Mỹ muốn tiếp tục viện trợ quân sự cho miền Nam với điều kiện phải đổ quân Mỹ và đồng minh vào miền Nam để can thiệp trực tiếp, với các vũ khí tối tân hơn. Tháng Sáu năm 1963, tướng Trần Văn Đôn và Dương Văn Minh được tham dự cuộc biểu diễn các vũ khí mới của Mỹ tại Thái Lan, càng khiến hai ông cảm thấy quân đội Việt Nam lạc hậu cần phải cải thiện mới đương đầu được với cộng sản. Trong khi ấy, Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm nhất định chống đối ư kiến này với lư do nếu cho phép quân đội đồng minh đổ quân vào Việt Nam th́ cả khối cộng sản sẽ mượn cớ để leo thang chiến tranh, và miền Nam mất chính nghĩa.

Sau khi chính phủ Ngô Đ́nh Diệm được thiết lập, tại miền Nam sinh ra các phe cánh chống đối chính phủ. Trong đó có các giáo phái Cao Đài, Phật Giáo, Phật Giáo Ḥa Hảo,... cũng như các chính đảng như Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng. Lại thêm có xung đột giữa Phật Giáo và Công Giáo. Đối với Hoa Kỳ, không có đối lập là không có dân chủ. Đó là khẩu hiệu để Hoa Kỳ và các thế lực chống đối chính phủ đ̣i hỏi Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm phải chấp nhận sinh hoạt đối lập tại chính trường miền Nam . Ông Diệm không tán thành đối lập theo kiểu Mỹ. Cho nên, chỉ c̣n một cách duy nhất là ông Diệm và chính phủ của ông phải ra đi.

Các tướng lănh miền Nam và các viên chức ngoại giao Hoa Kỳ gặp nhau ở một điểm là loại bỏ ông Diệm. Nhưng, một số tướng lănh lợi dụng cơ hội để rửa mối thù riêng tư. Trong đó có tướng Dương Văn Minh.

Đoàn Xe An Ninh Hộ Tống Anh Em Ông Diệm

Ngày 1 tháng 11-1963 được định là ngày N của cuộc đảo chánh. Các tướng lănh được triệu tập về Bộ Tổng Tham Mưu để họp. 1 giờ 30 trưa, tướng Dương Văn Minh nhân danh Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, tuyên bố đảo chánh và bắt đầu và hỏi từng sĩ quan có mặt. Đại Tá Cao Văn Viên, Chỉ Huy Trưởng Lữ Đoàn Dù và Đại Tá Lê Quang Tung, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt từ chối không theo nhóm đảo chánh. Cả hai ông đều bị quân cảnh c̣ng tay đem nhốt trong một căn pḥng tại Bộ Tổng Tham Mưu. Cùng bị nhốt chung với hai vị đại tá này có Trung Tá Nguyễn Ngọc Khôi, Tư Lệnh Lữ Đoàn Liên Binh Pḥng Vệ Phủ Tổng Thống, Đại tá Huỳnh Hữu Hiền, Tư Lệnh Không Quân, Trung Tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ Huy trưởng Thiết Giáp Binh và Đại Tá Trần Văn Trung, Tùy viên Quân sự ở Pháp từ Paris vừa mới về nuớc,...

Tối ngày 1 tháng 11, thành Cộng Ḥa đầu hàng, quân đảo chánh khám phá hai anh em ông Diệm-Nhu không có mặt trong dinh. Các tướng lănh bắt đầu lo lắng. Cũng tối hôm ấy Đại Tá Lê Quang Tung, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt, và em trai của ông là Thiếu Tá Lê Quang Triệu, Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Đặc Biệt bị đem ra nghĩa trang cạnh Bộ Tổng Tham Mưu bắn chết. Chưa có tài liệu cho biết chính xác ai đă ra lệnh xử tử hai vị sĩ quan này. Đại Tá Hồ Tấn Quyền, Tư Lệnh Hải Quân cũng bị thủ tiêu mờ ám ở rừng cao su Thủ Đức.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 2 tháng 11, tùy viên của ông Diệm điện thoại từ nơi trú ẩn của hai ông, ở Chợ Lớn gọi về Bộ Tổng Tham Mưu để điều đ́nh nhưng không thành. 6 giờ sáng lại có một cú điện thoại khác, cũng từ Chợ Lớn gọi về cho biết hai ông đang ở nhà thờ Cha Tam và chấp nhận về Bộ Tổng Tham Mưu để cùng thảo luận với các tướng lănh. Đây là cú điện thoại được xem là hai ông chấp nhận đầu hàng, yêu cầu đem xe đến đón.

Đúng vào lúc này, đoàn xe thiết giáp do thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa chỉ huy đến Dinh Gia Long để đón hai anh em ông Diệm nhưng hai ông không có ở đó, và đă trở về đến sân cờ Bộ Tổng Tham Mưu. Thiếu tá Nghĩa được yêu cầu cho đoàn xe hướng về nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn để "bắt hai ông đem về đây", theo lệnh của tướng Dương Văn Minh. Trước đó, tướng Mai Hữu Xuân và Đại Tá Dương Ngọc Lắm cũng đă nhận lệnh từ Tướng Dương Văn Minh đi "đón hai ông" về Bộ Tổng Tham Mưu.

Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa, sau này là Đại tá, đơn vị sau cùng là Ủy Ban Liên Hiệp Quân Sự Bốn Bên, hiện nay đă xuất gia, tu ở một chùa tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Cuối tháng Tám, năm 2008, trong một dịp gặp gỡ, ông đă tuần tự kể lại diễn biến của chuyến "an ninh hộ tống" mà ông chịu trách nhiệm từ nhà thờ Cha Tam về Bộ Tổng Tham Mưu. Ông Nghĩa c̣n cho biết, chính ông đă bảo lănh cho Trung tá Nguyễn Văn Thiện, thượng cấp của ông, và đề nghị để ông ngồi ở Bộ Chỉ Huy Lưu Động Thiết Giáp Binh, đặt ở lầu dưới Bộ Tổng Tham Mưu. Đại tá Cao Văn Viên (sau này là Đại tướng) về sau cũng cho biết, nhờ các sĩ quan bạn hữu của ông bảo lănh nên ông không bị thanh toán bởi nhóm tướng lănh đảo chánh.

Đoàn xe gồm có xe Quân Cảnh đi đầu mở đường, rồi đến xe Jeep do thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa cầm lái và đại úy Phan Ḥa Hiệp (sau này là Chuẩn Tướng) ngồi ghế bên phải. Băng ghế sau là tài xế và người lính truyền tin. Xin mở dấu ngoặc ở đây để giải thích thêm về chiếc xe này. Ông Dương Hiếu Nghĩa thường cầm lái xe Jeep trong lúc sử dụng quân xa đi công tác, và bảo tài xế ra ngồi ở băng sau. Trên xe, hệ thống truyền tin đặc biệt có thể liên lạc với Bộ chỉ huy lưu động Thiết Giáp Binh và các thiết vận xa trong đoàn. Hệ thống này cũng liên lạc trên các tầng số của Bộ Binh v́ trong đoàn xe có lính bộ binh tùng thiết, và với Bộ Tổng Tham Mưu. Trung tá Nguyễn Văn Thiện có mặt ở bộ chỉ huy lưu động Thiết Giáp Binh cũng được theo dơi chuyến di hành của trung đội Thiết Giáp an ninh hộ tống, do thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa điều động.

Theo sau xe Jeep của thiếu tá Nghĩa là hai chiếc xe Jeep của tướng Mai Hữu Xuân và đại tá Dương Ngọc Lắm. Sau đó là 4 chiếc thiết vận xa M-113, chiếc thứ ba được dùng để chở hai anh em ông Diệm. Kế tiếp là xe vận chuyển lính bộ binh tùng thiết và sau cùng là chiếc thiết vận xa M-113, có mặt trung đội trưởng. Trước khi đoàn xe lên đường, đại úy Nguyễn Văn Nhung có đến gặp thiếu tá Nghĩa để xin tháp tùng theo đoàn xe, và đă lên thiết vận xa số 3. Đại úy Nhung là cận vệ của trung tướng Dương Văn Minh được lệnh đi theo đoàn xe vào Chợ Lớn với công tác đặc biệt.

Đến trước nhà thờ Cha Tam, đại úy Phan Ḥa Hiệp giúp thiếu tá Nghĩa điều động đoàn xe, quay đầu hướng về Bộ Tổng Tham Mưu và sắp đội h́nh theo thứ tự như lúc đến. Chiếc thiết giáp thứ 3 đậu sát lề phía trước cổng nhà thờ, cửa phía sau được hạ xuống để chuẩn bị cho Tổng thống và ông Cố Vấn vào trong xe.

Cổng lớn nhà thờ vẫn đóng, giáo dân lác đác đi lễ sớm, ngang qua cổng nhỏ. Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa tháo súng ngắn, đi qua cổng nhỏ bước vào sân nhà thờ để đón Tổng thống Diệm và ông Cố Vấn. Lúc này hai ông đă ra đứng ở thềm nhà thờ. Ông Nghĩa cho biết, đáng lẽ tướng Mai Hữu Xuân hoặc đại tá Dương Ngọc Lắm phải là người vào nhà thờ để đón Tổng thống và ông Cố Vấn, nhưng hai ông không vào nên thiếu tá Nghĩa bất đắc dĩ trở thành người đi đón Tổng thống.

Thiếu tá Nghĩa đến trước Tổng thống chào kính theo kiểu cách quân đội và mời hai ông ra xe. Hai anh em ông Diệm bước xuống thềm rồi tiếp đến là hai tùy viên và sau cùng là thiếu tá Nghĩa tuần tự hướng đến cổng, bước ra khỏi khuôn viên nhà thờ qua cổng nhỏ. Đại úy Nguyễn Văn Nhung cùng với thiếu tướng Mai Hữu Xuân đă đứng ở cửa xe thiết giáp mở cửa chờ sẵn.

Ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu hỏi xe nào để đưa Tổng thống và phản đối dùng xe thiết giáp để đưa hai ông về Bộ Tổng Tham Mưu. Thiếu tướng Mai Hữu Xuân lấy chiếc cặp da của Tổng thống Diệm từ tay tùy viên Đỗ Thọ rồi quay về xe riêng. Đại úy Nhung đă ép buộc Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu vào trong chiếc xe thiết giáp M-113, rồi cùng vào trong chiếc xe này. Cửa đóng và tất cả xe chuyển bánh theo vị trí đă định, hướng về Bộ Tổng Tham Mưu.

Lộ tŕnh từ nhà thờ Cha Tam chạy đến đại lộ Cộng Ḥa th́ rẽ trái, đi qua ngă sáu rồi rẽ vào đại lộ Hồng Thập Tự. Đến cổng xe lửa số 6 th́ đoàn công-voa phải ngừng lại v́ cổng đă hạ xuống chặn lại để xe lửa chạy qua. Trong lúc đoàn xe đang ngừng th́ có tiếng súng nổ. Thiếu tá Nghĩa quay đầu xe Jeep lại, chạy dọc theo đoàn xe đi ngược về phía sau. Đến chiếc thiết giáp thứ ba th́ thấy đại úy Nhung ngồi trên nóc xe, đưa ngón tay cái lên có ư nói mọi chuyện tốt đẹp.

Thiếu tá Nghĩa hỏi tiếng súng nổ ở đâu? Đại úy Nhung đưa tay chỉ vào trong xe nhưng không nói ǵ. Lúc ấy cũng đúng lúc đoàn xe lửa đă chạy qua, cổng được giở lên, nên thiếu tá Nghĩa quay xe trở lại để đoàn xe tiếp tục chạy về Bộ Tổng Tham Mưu. Trung đội trưởng Thiết Giáp báo cáo với thiếu tá Nghĩa qua hệ thống truyền tin rằng, phụ tài xế thiết vận xa thứ ba có báo cáo tiếng súng nổ đó là do ông đại úy bộ binh bắn chết Tổng thống Diệm và ông Cố Vấn Nhu. Thiếu tá Nghĩa và đại úy Hiệp đều nghe biết vụ này qua hệ thống truyền tin nhưng chưa báo cáo với Bộ Tổng Tham Mưu.

Về đến sân cờ của Bộ Tổng Tham Mưu, chiếc thiết vận xa số ba được canh gác cẩn thận không cho ai đến gần và không cho chụp h́nh.

Khi nghe đoàn xe về đến Bộ Tổng Tham Mưu, các tướng lănh đi ra, đi đầu là Dương Văn Minh, gặp thiếu tướng Mai Hữu Xuân đưa tay chào và nói: "Mission accomplie!". Tướng Minh chưa nói ǵ th́ tướng Khiêm phía sau hỏi chuyện ǵ xảy ra? Tướng Minh trả lời: "Hai ổng chết rồi". Trong vài câu đối thoại ngắn ngủn ấy, ai cũng chú ư đến câu nói của tướng Mai Hữu Xuân: "Mission accomplie!" (sứ mạng hoàn thành!). Tướng Mai Hữu Xuân nhận lệnh và đă thi hành hoàn đúng như yêu cầu của người ra lệnh, cho nên mới nói: sứ mạng hoàn thành.

Mấy tháng sau đó, tướng Nguyễn Khánh cùng với tướng Trần Thiện Khiêm thực hiện cuộc "chỉnh lư", bắt các tướng đảo chánh nhốt ở Đà Lạt. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền h́nh của Little Saigon hồi năm 2001, tướng Nguyễn Khánh kể lại:

"Lúc đó, chúng tôi họp trên Đà Lạt 3 ngày 2 đêm, để xử mấy ông Tướng Đà Lạt, th́ xử ông Dương Văn Minh luôn, có lời khai tất cả. Ông Dương Văn Minh đă thú thật với Hội Đồng chúng tôi, chính ổng đưa hai ngón tay thế này cho thằng sát thủ của ổng là thằng đại úy Nhung. Các tướng lănh họp lúc đó đang bàn căi về số phận hai ông về phải ở đâu, phải làm ǵ...

"Tại sao ông Minh Dương ra dấu cho thằng Nhung nó làm, nó thi hành cái mưu sát đó, mà nó thi hành một cách mọi rợ. Tui nói ra th́ khó lắm... Tui nói ra th́ thế giới nói dân tộc ḿnh sống như thời ăn lông ở lỗ, ḿnh không nói được... Nhưng mà v́ sao ổng giết. Mà người ta vẫn biết ông Minh hiền từ, bon papa,... nhưng mặt trong của ông Dương Văn Minh ghê tởm lắm. Chú thi hành chuyện đó là đại úy Nhung.

"Trong cuộc Chỉnh Lư, sáng lại tui giao sinh mạng ông Nhung cho ông Cao Văn Viên, v́ là Nhảy Dù mà. Tôi nói với anh Viên rơ ràng là anh phải giữ mạng sống của anh này, v́ anh này biết nhiều chuyện làm của ông Dương Văn Minh, từ hồi Rừng Sác, lấy tiền làm sao, đưa cho ông Diệm ông Nhu bao nhiêu, giữ lại bao nhiêu, và chú này giết thằng Paul là thằng con của ông Bảy Viễn đó. Mấy ông Tàu ở Chợ Lớn đó, làm tiền này kia làm sao, làm sao,... th́ thằng Nhung nó biết hết.

"Ḿnh muốn thằng Nhung là một nhân chứng nó nói cái chuyện hiểu biết của nó. Nhưng mà sáng lại th́ nghe nói là thằng Nhung dùng dây giày thắt cổ chết. Chuyện đó không phải như vậy. Đó là một bí ẩn khác nữa... Tôi đă nói với người Mỹ biết chuyện đó rồi. Quyết định giết là ông Dương Văn Minh. Tại Sao? V́ cái thù riêng của ông Dương Văn Minh với gia đ́nh họ Ngô.".

Trong biến cố 1-11, không chỉ Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đ́nh Nhu bị chết thảm và mờ ám, mà c̣n các vị Tư Lệnh Hải Quân, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt, Tham Mưu Trưởng Lực Lượng Đặc Biệt. Ngoài ra, Tư Tệnh Không Quân, Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh, Chỉ Huy Trưởng Lữ Đoàn Dù,... nhờ sự bảo trợ của bạn bè nên đă thoát chết thảm.

Trao Quyền Để Ông Minh Đầu Hàng

Ông Dương Văn Minh có người em ruột tên là Dương Thanh Nhật, sĩ quan cao cấp trong quân đội của cộng sản Hà Nội. V́ yếu tố này mà nhiều người tin rằng ông có thể thương thuyết với Hà Nội để t́m giải pháp ḥa b́nh và tránh đổ máu, nên đă buộc ông Trần Văn Hương trao quyền Tổng thống cho tướng Dương Văn Minh. Cuối cùng, ông Minh đầu hàng cộng sản vào ngày 30 tháng Tư năm 1975. Không có tắm máu ở miền Nam, nhưng số người chết v́ cộng sản, sau khi cộng sản chiếm miền Nam th́ vô số. Người ta bị cộng sản thủ tiêu, bị đầy đi rồi chết dần ṃn ở vùng rừng thiêng nước độc gọi là kinh tế mới. Tất cả quân cán chính bị tù và bị đầy đi thật xa; rất ít người trở về. Những cuộc thủ tiêu kín đáo để đoạt tài sản. Nhiều người bỏ thây trên đường vượt biên, vượt biển. Nhiều người tiếp tục kháng cự đă hy sinh...

Một cuộc tắm máu trắng không ai có thể kiểm chứng được. H́nh như ông Dương Văn Minh không hề lưu tâm.

Năm 2006 vừa qua, Hà Nội cho xuất bản cuốn tự điển tựa đề "Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam", ở trang 143, cộng sản Hà Nội ghi tên ông Dương Văn Minh vào đây. Cũng là câu trả lời v́ sao Hà Nội không lăng nhục ông Dương Văn Minh như những vị lănh đạo khác của miền Nam.

Sách Gọng Ḱm Lịch Sử (bản tiếng Anh có tựa là In the Jaws of History) của Bùi Diễm viết rằng:

"Sau ngày đảo chánh, tôi tới nhà anh Kim ăn cơm tối, yên trí rằng có nhiều chuyện để nói. Tiếng súng bên ngoài c̣n lác đác, nhưng hai anh em ông Diệm đă chết, không ai nghĩ là t́nh thế có thể đả ngược trở lại. Câu chuyện của chúng tôi hướng ngay vào những vấn đề trước mắt, tất nhiên có sự thành lập chính phủ mới. Tôi hỏi tướng Kim là Hội Đồng Quân Nhân đă có chủ ư mời ai đứng ra làm Thủ Tướng? Tướng Kim trả lời tôi một cách ngắn gọn: "Ông Thơ!" (Vào lúc đảo chính, ông Nguyễn Ngọc Thơ vẫn c̣n là đương kim Phó Tổng Thống).


"Thật là một gáo nước giội lên đầu tôi, làm tôi bật ngửa người. Tôi hỏi rơ lại xem có nghe nhầm không? Rồi không giữ được b́nh tĩnh, tôi nói luôn: "Chúng ta đang có một cơ hội lịch sử và cần những bộ mặt mới, tại sao các anh lại có thể nghĩ đến ông Thơ được!". Tướng Kim trả lời ngay, đó là quyết định của tướng Minh( tướng Dương Văn Minh, thường được các báo chí ngoại quốc gọi là Big Minh, là chủ tịch Hội Đồng Quân Nhân) và thêm rằng: "Đối với tướng Minh th́ đây là một vấn đề không cần bàn căi" (câu nói bằng tiếng Pháp của tướng Kim, tôi nhớ rơ là: "Pour Big Minh, c'est un postulat!"). Tới đây th́ tôi không c̣n nhịn được nữa, và bắt đầu to tiếng: "Các anh làm cách mạng để đưa bạn hữu lên cầm quyền th́ cách mạng c̣n có ư nghĩa ǵ nữa!".

Ông Bùi Diễm c̣n viết nhiều nữa, tỏ ư coi thường những con người mang lon tướng mà làm những chuyện chẳng ra ǵ. Có lẽ v́ vậy mà ông không gọi cái hội đồng ấy là Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng mà chỉ là Hội Đồng Quân Nhân.

Một đoạn trong sách sử của Việt Nam vào đời nhà Trần, tưởng cũng nên nhắc lại để thấy gương vị lănh đạo dũng liệt của người xưa, xứng đáng gọi là tướng, Vua Trần Nhân Tông nghe tin Hưng Đạo Vương bị thua trận, rút về Vạn Kiếp, liền ngự thuyền đến Hải Đông và vời Hưng Đạo Vương đến bàn việc. Vua bảo:

"Thế giặc to như thế mà chống với nó th́ dân sự tàn hại, hay là trẫm chịu hàng để cứu muôn dân". Hưng Đạo Vương tâu: "Bệ hạ nói câu ấy th́ thật là lời nhân đức, nhưng mà Tôn miếu Xă tắc th́ sao? Nếu bệ hạ muốn hàng th́ chém đầu tôi đi đă, rồi sau sẽ hàng". Vua nghe lời trung liệt, trong ḷng mới yên. Vua quan đồng ḷng đuổi giặc nên đă thắng lớn, đuổi giặc Mông Cổ ra khỏi bờ cơi.

Đời nay, chúng ta có tướng Dương Văn Minh được trao quyền Tổng thống và cuối cùng đầu hàng giặc Cộng, mặc cho Tông miếu Xă tắc tan nát, di hại đến bao nhiêu đời sau. Nh́n lại nước Việt Nam ngày nay, quả là Tông miếu Xă tắc tan hoang. Con nít bị gửi sang Cam Bốt để bán dâm, không biết đến xấu hổ là ǵ. Con gái chấp nhận lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn,... để kiếm tiền nuôi thân, để thoát ra khỏi nước. Nền giáo dục, đạo đức, luân lư không c̣n, th́ c̣n ǵ là Tông miếu Xă tắc.

Từ cuộc đảo chánh 1-11, người ta nhân danh làm cách mạng nhưng không làm cách mạng. Đến ngày 1-11, người ta thường nói nhiều đến cái chết bi thảm của anh em Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, nhưng lại ít phân tích về một khúc quanh lịch sử, miền Nam nằm trong tay những con người bất xứng để dần dần rơi vào tay cộng sản.

Lê Văn Bảy
11-2008

 

***************************************
NĂM MƯƠI NĂM,
ĐỌC BÀI THƠ " NỖI L̉NG " CỦA MỘT CHÍ SĨ

Trần Việt YênT́nh cờ tôi gặp nhà thơ Lệ Khanh, trong câu chuyện hàn huyên, anh hỏi tôi :

- "Có biết cụ Diệm làm thơ không ?"
- "Tôi chưa nghe nói" ? tôi thành thực trả lời Anh kể:
- "Cụ Diệm có một bài thơ làm từ năm 1953, Việt Yên muốn nghe tôi đọc cho nghe .
- "Vâng xin anh đọc đi" ? tôi vừa trả lời vừa sửa soạn giấy bút để ghi chép lại .

Anh đọc bài thơ cho tôi chép :


NỖI L̉NG

Gươm đàn nửa gánh quảy sang sông
Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không!
Xe muối nặng nề thương vó Kư
Đường mây rộng răi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá ?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi nước, thuở nào trong?

( Chí sĩ ) NGÔ Đ̀NH DIỆM 1953Mới thoạt nghe bài thơ Lệ Khanh đọc, tự nhiên tôi rùng ḿnh, cảm xúc bài thơ đi thẳng vào tim óc , tôi nhẩm đi nhẩm lại bài thơ, gần như thuộc ḷng, Lệ khanh cười :
- c̣n đây là bài họa của tôi :

Gan vàng đem trải khắp non sông
Quyền rộng chẳng màng, lợi cũng không
Chí quyết dẹp xong quân cướp nước
Ḷng mong quét sạch lũ cờ hồng
Tâm hư chói rạng vùng trời Bắc,
Tiết trực sáng ngời chốn biển Đông
Một bọn phản thần mưu giết chúa
Tham tiền nào biết đục hay trong .

LỆ KHANH 2003


Lệ Khanh nói tiếp :- "anh Từ Phong cũng có một bài họa, rất tiếc tôi không nhó hết, Việt Yên thử hỏi anh Từ Phong xem .

Từ giả Lệ Khanh, tâm trí tôi luôn ám ảnh bài thơ của cụ Diệm, về đến nhà tôi gọi điện thoại cho anh Từ Phong và xin anh đọc bài họa, anh vui vẻ đọc cho tôi chép qua phone :


Ghé vai gánh vác nửa non sông
Lèo lái Thuyền Nam sóng gió không
Đả thực, giữ ǵn bờ cơi Việt ,
Bài phong, tô điểm nước non Hồng
Đêm lo ngăn cản thù phương Bắc
Ngày tính canh chừng giặc bể Đông
Tế thế kinh bang tài xuất chúng
Tiếc thay mầm vạ nẩy từ trong !!

TỪ PHONG 7- 7-2003


Và anh nhấn mạnh : Tôi làm bài này đúng ngày 7 tháng 7 năm 2003 cũng là để kỷ niệm ngày cụ Diệm về nước chấp chánh ( mồng 7- tháng 7 ngày Song Thất )

Đêm đó tôi không ngủ và cố ḍ theo tư tưởng của Cụ Diệm để làm một bài họa . Gần đến nửa đêm th́ tôi chợt nảy ra cái ư : tinh thần độc lập của cụ Diệm, nhất định không muốn người Mỹ nhúng tay trực tiếp vào cuộc chiến Việt Nam , thế là tôi hăm hở ngồi ghi chép :

Nỗi ḷng trang trải với non sông
Hậu thế ai người có biết không ?
Độc lập nước nhà nêu ư hướng
Tự do dân tộc điểm tâm hồng.
Chí ngăn lũ giặc cuồng phương Bắc
Tài giữ đồng minh vai chủ Đông
Tiết trực tâm hư gương ái quốc
Mai nầy đời gạn đục khơi trong

TRẦN VIỆT YÊN 2003


Làm xong bài thơ - thực ra chưa được hoàn chỉnh lắm? và vội vă gởi cho các thi hữu gần xa để xin nhă hứng họa lại, Cụ Trường Giang là người gởi bài thơ họa đến cho tôi xem sớm nhất :

Thù nhà, nợi nước, gánh non sông
Chưa vững quyền uy bậc cũng không
Quyết chí đánh tan quân mặt trắng
Tận tâm xé nát ngọn cờ hồng
Thanh liêm chỉ một vang Miền Bắc
Chính trực không hai, dội cơi Đông
Khí tiết lăng sương thù khiếp vía
Hiềm v́ phản loạn núp bên trong.

TRƯỜNG GIANG 10-2003 .


Tiếp theo nhà thơ Hoàng Ngọc Văn cũng gởi bài họa của anh :

Bùi ngùi tấc dạ xót non sông,
Sóng lớn thuyền con, kẻ sĩ không
Xin gửi tấm ḷng củng sử kư
Trao về xương cốt với tim hồng
Quốc gia nghiêng ngửa, chèo pḥ tá?
Đất nước chênh vênh, tát biển Đông
Nhắm mắt xuôi tay tùy cơi thế,
Nguyện cầu dân tộc, đục thành trong.

HOÀNG NGỌC VĂN, 2003


Tôi chần chừ chưa muốn viết bài này vội v́ c̣n chờ bài họa của nhiều nhà thơ khác, Trong đó có thi hữu Thiên Tâm v́ tôi biết anh rất thích họa thơ những bài Đường luật hay, quả nhiên anh gởi đến tôi không phải một mà tới 2 bài họa . Cái đặc biệt của Thiên Tâm là anh đă kư thác được tâm sự của anh và của cụ Diệm một cách sâu sắc .

MỘT NÉN HƯƠNG L̉NG

MỘT đời tận tụy gánh non sông
NÉN bạc phản thùng, nghiệp hóa không
HƯƠNG ngát ngh́n thu, gương chính khí
L̉NG son một thuở dáng linh hồng
THẮP cao ngọn đuốc soi đêm tối
DÂNG tận đài mây gọi gió đông
CHÍ lớn chưa thành, thân dẫu thác
SĨ dân thương tiếc biển, trời trong

THIÊN TÂM 18-10- 03

Và một bài thứ 2 :

CHẠNH L̉NG .

Gió uất, mây hờn phủ núi sông
"Tự do, Độc lập??" rứa, buồn không?!
Nhe nanh múa vuốt loài yêu quỷ
Tím ruột bầm gan giống Lạc Hồng
Tuấn kiệt lơ thơ sao buổi sớm
Nhân tài lác đác lá mùa đông
Cứu tinh dân tộc nay đâu vắng
Xao xác chợ đời luận đục trong

THIÊN TÂM


Nhà thơ Tố Nguyên cũng gởi đến cho chúng tôi thưởng lăm bài họa của anh :

NHỚ NGÔ CHÍ SĨ

Chí Sĩ quên ḿnh với núi sông
V́ dân v́ nước chẳng hề không
Cộng ḥa khai lối gịng Dân Việt
Tiên tổ truyền lưu giống Lạc Hồng
Diệt Cộng bài Phong nạn giặc Bắc
Đồng minh kết hữu t́nh Tây Đông*
Trời ơi ! Oan nghiệt ai mưu giết
Giữa buổi nhiễu nhương đục lẫn trong

TỐ NGUYÊN 19-10-2003
(*) Tây Phương và Đông Nam Á


Trở lại với bài thơ NỖI L̉NG của chí sĩ NGÔ Đ̀NH DIỆM , tôi xin được nêu vài ư nghĩ thô thiển về bài thơ của cụ ,

Thật ra, tôi không phải là người quen b́nh thơ thiên hạ, gặp bài thơ hay tôi chỉ xin được gọi là họa lại đôi lời hưởng ứng hoặc gởi đến anh em thi văn hữu quen biết để cùng thưởng lăm.Việc xướng họa trong ṿng anh em chúng tôi thường hay diễn ra . Hôm nay tôi đánh bạo viết đôi ḍng để gọi là nối điêu ư tưởng bậc cao minh .

Theo Lệ Khanh cho biết Cụ Diệm làm bài thơ này từ năm 1953, nếu trí nhớ không đánh lừa tôi th́ lúc đó cụ Diệm chưa về nước chấp chánh, cụ c̣n đang lưu ngụ trong một nhà ḍng Thiên Chúa Giáo tại tiểu Bang Misouri (?) Hoa Kỳ .

Thời điểm đó, chiến cuộc Đông Dương đang diễn ra ác liệt, một bên là Việt Minh Cộng Sản với sự trợ giúp cả người và vũ khí của Trung Cộng và Liên sô , bên kia là Quân Đội Liên Hiệp Pháp và Quân Đội Quốc Gia Việt Nam rất non trẻ mà phần thắng đang nghiêng dần về khối Cộng . Hội nghị Genève được h́nh thành nhằm t́m kiếm ḥa b́nh cho Đông Dương, các chính phủ Quốc gia được thành lập và tham dự ḥa đàm Genève, nhưng tốc độ chiến tranh đẩy phe Quốc gia vào thế bị động, các chính phủ lần lượt ra đời ( dường như chính phủ Nguyễn Văn Tâm, Trần Văn Hữu trong Nam kỳ, rồi chính phủ của Hoàng Thân Bửu Lộc được Quốc Trưởng Bảo Đại tấn phong ) nhưng xem ra t́nh thế không có ǵ sáng sủa,

Người Mỹ với vai tṛ lănh đạo khối thế giới Tự Do nóng ḷng và muốn can thiệp vào vũng lầy Đông Dương, đang t́m kiếm một khuôn mặt ít chịu ảnh hưởng của người Pháp để ủng hộ , Do những quen biết ông Ngô Đ́nh Diệm có lẽ đă được thăm ḍ ư kiến về vai tṛ lănh đạo, theo tôi chính đó là hoàn cảnh bài thơ NỖI L̉NG được ra đời .

Đọc bài thơ NỖI L̉NG người ta thấy được tinh thần dấn thân của một con người đang muốn xông pha vào thế cuộc ,

Đọc câu thơ thứ nhất "Gươm đàn nữa gánh, quảy sang sông" người ta thấy h́nh ảnh đầu tiên đập vào mắt người đọc NỖI L̉NG là TỪ HẢI, một nhân vật cái thế anh hùng trong truyền KIỀU của THI HÀO NGUYỄN DU .

Thật vậy GƯƠM ĐÀN NỬA GÁNH, chứng tỏ cái chí của một bậc anh hùng cái thế, "Gươm đàn nữa gánh, non sông một chèo" người muốn tự ḿnh tạo riêng một cơi triều đ́nh, chứ không chịu cúi luồn trong khuôn khổ .

Chỉ 3 chữ ?quẩy sang sông ? đă thể hiện được thái độ hăm hở xốc vác dám dấn bước sang một hoàn cảnh khác của tác giả dù hoàn cảnh đó có như thế nào đi nữa cũng không thối chí nhụt ḷng .

Câu thơ thứ 2

"Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không,"


Mặc dù hăm hở muốn sang sông, tác giả vấp phải hoàn cảnh thực tế phũ phàng : Muốn sang sông th́ phải có thuyền, nhưng thuyền không có mà lái cũng không nốt!!

Nh́n vào hoàn cảnh nước nhà lúc đó con thuyền quốc gia đang bị sóng gió cộng sản vùi dập, mà người đủ tài lèo lái con thuyền cũng không co,?'y ǵ để sang sông .

Riêng trong trường hợp tác giả lúc đó, dù nóng ḷng hăm hở muốn sang sông gánh vác, nhưng thuyền là tổ chức, mà người lănh đạo cũng chưa có th́ làm sao có thể sang sông cho được bây giờ ?!

Hai câu thực

"Xe muối nặng nề thương vó kư,
Đường mây rộng răi, tiếc chim hồng"


Tác giả mượn điển tích Chu Bá Nhạ để nh́n cơ đồ tổ quốc đang như một chiếc xe ngựa thồ muối ́ ạch leo dốc mà thương cho những người đang cố gắng vất vả như con ngựa Kư ( tương truyền là một giống ngựa giỏi, có thể đi xa, thồ nặng được như không )

Nh́n hoàn cảnh nước nhà như thế, mà tiếc cho cánh chim hồng trước không gian bao la của tương lai dân tộc lại không được bay bổng .

Hai câu luận :

"Vá trời lấp biển người đâu tá ?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông"


Trước nghịch cảnh này thử hỏi những người có hoài băo lấp biển vá trời nay đâu cả rồi sao không dấn bước sang sông ?

Dù hoàn cảnh nước nhà đang nghiêng ngửa nhưng nh́n lại triều đ́nh, người ta vẫn ́ xèo buôn danh bán tước, vẫn lắ?? bán người mua, mà trong những kẻ mua danh bán tước đó có mấy ai mang hoài băo lấp biển vá trời ? Mấy ai thực ḷng v́ dân v́ nước ? Hay chỉ là những kẻ v́ danh chút danh tiếng hăo huyền, v́ chút lợi ích nhỏ nhen cho bản thân và phe nhóm ?.

Hai câu phá, kết :

"Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách thuở nào trong?"


Tác giả một lần nữa nói lên cái ư chí nhập cuộc của ḿnh, không thể chần chừ trước cảnh dầu sôi lửa bỏng, trước cảnh bá tánh toàn dân đang trở thành nạn nhân cho thứ chủ nghĩa Cộng sản bạo tàn , nếu dợi cho lúc bể lặng trời trong mới ra gánh vác th́ đâu c̣n cái dũng của một kẻ sĩ:" kiến giả bất vi vô dũng giă" "Giữa đường thấy sự bất bằng mà tha ?!"

Nếu cứ chần chừ chờ cơ hội thuận tiện th́ bao giờ cơ hội mới đến, v́ thế phải nhập cuộc, phải sang sông .

Đọc cả bài thơ tôi thấy toát lên cái hào sảng của một kẻ sĩ, dù đang ẩn nhẫn , nhưng quyết chí phải xông pha vào con đường gió bụi phong trần cái hăm hở của một con người nhập thế, dám chấp nhận thử thách khó khăn ,

Có lẽ v́ mang tinh thần NHẬP CUỘC đó mà chí sĩ NGÔ Đ̀NH DIỆM sau đó ít lâu đă nhận lời mời của Quốc trưởng Bảo Đại về nước đảm nhận vai tṛ thủ tướng khi người Pháp đang bị vây khốn Điện Biên Phũ, Cụ về nước để gánh vác trách nhiệm xây dựng một Miền Nam thanh b́nh no ấm trước một miền Bắc nghèo nàn xác sơ v́ chủ nghĩa Cộng sản bóc lột,

Có lẽ v́ bản tính chính trực quang minh của cụ Diệm ( Thể hiện qua Quốc huy nền Đệ Nhất Cộng Ḥa là Bụi Trúc "Tiết trực tâm hư") là khắc tinh với Gian manh xảo quyệt của Hồ Chí Minh, và Hồ Chí Minh đă thấy được sự thất bại sẽ đến với hắn nếu cụ Diệm c̣n nắm chính cương ở Miền Nam, nên Hồ chí Minh đă t́m mọi cách loại trừ cụ, âm mưu sát hại cụ để trừ hậu hoạn cho chế độ Cộng Sản Vô Thần .

Viết như thế, tôi không có ư ám chỉ Hô褐Đồng Tướng Lănh Cách Mạng năm 1963 đă làm một việc không công cho Hồ chí Minh, tôi chỉ giận và tiếc, giống như tâm trạng các thi hữu đă họa lại bài cũa cụ

Như Lệ Khanh phê phán

Một bọn phản thần mưu giết chúa
Tham tiền nào biết đục hay trong ?!


V́ đồng tiền tối mắt mà những kẻ vơ biền đă làm một điều tệ hại khôn lường cho quốc gia đại sự , tiếc lắm thay !!!

Hay như nhà thơ Từ Phong than thở:

Tế thế kinh bang tài xuất chúng
Tiếc thay mầm vạ nẩy từ trong!!


Và nhà thơ Trường Giang ngưỡng mộ:

Khí tiết lăng sương thù khiếp vía,
Hiềm v́ phản loạn núp bên trong.


Nhưng trong những kẻ nhúng tay vào máu, chúng ta không thể không nói đến vai tṛ người MỸ. Theo như các tài liệu được giải mật, người ta được biết một trong những nguyên nhân cái chết của cụ Diệm là v́ cụ đă mâu thuẫn với chủ trương đem quân tham chiến truục tiếp của người bạn đồng minh Hoa Kỳ . Ở đây ta mới thấy cái tài thao lược ước đoán như thần của cụ Diệm, dường như có một tài liệu cho rằng cụ Diệm phản đối người Mỹ đổ bộ ở Miền nam, v́ dù có phải nhờ tiền của viện trợ, cụ Diêﭠnhất định giữ lấy vai chính trong việc đối đầu với cả khối Cộng sản tại Việt Nam, v́ cụ e rằng người Mỹ trực tiếp tham chiến sẽ là cái cớ để Hồ Chí Minh đánh bóng chính nghĩa giả tạo giải phóng Miền Nam . Cụ không muốn nhờ vả đến máu xương ngướ Mỹ v́:

Nợ ǵ c̣n có thể trả được
Nợ Máu Xương lấy chi báo đáp cho cân??


Cái gương ái quốc và minh tuệ của cụ Ngô Đ́nh Diệm đă làm tôi thao thức kính phục, Hy vọng sự thật phải được sáng tỏ để phục hồi danh dự cho một người có công lớn với đất nước và dân tộc :

Tiết trực tâm hư gương ái quốc
Mai nầy đời gạn đục khơi trong .


Tôi dùng chữ mai nầy e không được hoàn chỉnh cho lắm, cần ǵ phải đến mai sau gương ái quốc của cụ Diệm mới trở nên trong sáng vằng vặc như trăng rằm? Bổn phận chúng ta phải như Thi sĩ Thiên Tâm :

CHÍ lớn chưa thành thân dẫu thác
SĨ dân thương tiếc biển trời trong


Để tự hỏi và tự kêu gào :

Cứu tinh dân tộc nay đâu vắng?
Xao xác chợ đời luận đục trong


Ước vọng lớn nhất của người viết bây giờ là phục hồi uy tín của một bậc đại sĩ, một cứu tinh dân tộc,

Một người mà tâm nguyện đến lúc chết vẫn là "uy vũ bất năng khuất"

Nhắm mắt xuôi tay tùy cơi thế
Nguyện cầu dân tộc đục thành trong


Hoàng Ngọc Văn

Đọc bài thơ NỖI L̉NG của chí sĩ NGÔ Đ̀NH DIỆM để chúng ta cảm thông và kính phục tinh thần nhập cuộc của cụ , niềm thao thức của cụ và xót xa cho thân phận lănh tụ một nước nhược tiểu : "Dường mây rộng răi tiếc chim hồng"

Sau 50 năm, đọc bài thơ NỖI L̉NG của chí sĩ NGÔ Đ̀NH DIỆM, ḷng tôi thấy bùi ngùi xúc cảm, phải chi cụ c̣n sống, hẳn lịch sử nước nhà đă đổi khác, 80 triệu con dân nước Việt ít ra cũng không phải sống trong cái chế độ XẮP HÀNG CHÓ NGỰA như bây giờ, hàng triệu sinh linh chưa chắc đă phải vùi thây nơi rừng thiêng nước độc, hay biễn cả băo bùng . Và hàng triệu người khác phải lưu lạc nơi đất khách quê người để bùi ngùi nh́n về quê hương tăm tối .

Câu nói "một dân tộc không cần nhiều anh hùng, chỉ cần có một vị minh quân" sao chí lư lắm thay .

Có người đặt nghi vấn đây không phải là bài thơ của cụ Diệm, mà có thể là bài thơ của một nhà nho ái quốc nào khác viết hoặc giả có người nào đó viết thác tên của cụ; tôi không được rơ lắm, nhưng tôi nghĩ cụ Diệm đă từng học Hán văn, lại theo Tân Học, một người như cụ chẳng lẽ cả đời không làm được bài thơ nào hay sao, có thể bài thơ do cụ sáng tác nhưng v́ bản tính khiêm tốn, kín đáo cụ không muốn phổ biến lúc cụ c̣n sống, c̣n cầm vận mệnh dân tộc, c̣n lèo lái con thuyền quốc gia ( đó là điểm khác biệt giữa Trần Dân Tiên ? Hồ Chí Minh và chí sĩ Ngô Đ́nh Diệm ) vả lại thời gian trước phương tiên truyền thông không phổ cập như hiện nay, nên có rất nhiều nhà nho, nhà trí thức làm thơ chỉ lưu truyền trong ṿng thân hữu nên sau này bị thất lạc là đa phần .

Tôi nêu bài thơ này để như tiếng chuông gióng lên để quư vị nào biết th́ lên tiếng để đánh tan những ghi vấn .

Tôi nghĩ rằng sẽ c̣n nhiều thi hữu sẽ họa lại bài thơ này, nhưng sợ để lâu nhiều ư nghĩ bị mai một nên tôi xin được ghi chép ra đây để như thi sĩ THIÊN TÂM gọi là:

MỘT NÉN HƯƠNG L̉NG DÂNG CHÍ SĨ
MUÔN ĐỜI TƯỞNG NHỚ BẬC HIỀN MINH


San Jose ngày 19 tháng 10 năm 2003

Trần Việt Yên *
Kỷ niệm 40 năm ngày mất của vị khai sáng Việt Nam Cộng Ḥa

* Tôi cũng vừa được cụ Mục Sư Hồ Xuân Phong ( năm nay 81 tuổi ) cho hay cụ Diệm c̣n một bài thơ nhan đề "TÓC BẠC", nhưng rất tiếc đă lâu cụ quên mất, cụ có hứa khi nào nhớ lại được bài thơ sẽ đọc cho tôi chép lại , nếu bậc cao minh nào biết bài thơ ấy xin gởi cho chúng tôi sớm càng hay - Xin đa tạ

(Trần Việt Yên)

 

******************************

Hoang Nguyen <hoangphonang01@yahoo.com.au> wrote:

Kính thưa quư trưởng bối,

Ông Diệm qua đời khi hậu sinh chỉ mới 2 tuổi, nên không biết ǵ về ông. Sách vở về ông th́ mỗi tác giả lại có một cái nh́n khác nhau. Đáng lư không hiểu th́ dựa cột mà nghe, nhưng thấy quư trưởng bối bàn tán xôn xao, hậu sinh cũng xin góp lời, dù là ư kiến không đi vào chi tiết.

Khi Mỹ rút viện trợ, miền Nam không đủ đạn dược, xăng nhớt, kinh phí để dùng cho quân đội, cho chiến tranh. Miền Nam phải thất trận. Điều đó nói lên rằng người Mỹ nắm quyền sinh sát của miền Nam.

Có lẽ không có một vị nguyên thủ nào mà không muốn dân giàu nước mạnh, không muốn độc lập tự trị, không muốn cá nhân ḿnh lưu danh thanh sử, nhưng ở trong cái thế phải lệ thuộc vào ngoại nhân, ai cũng phải đi dây.. Một bên là v́ quyền tự trị quốc gia, một bên là phải làm hài ḷng kẻ viện trợ, tức lệ thuộc họ. Cái thế của người đi dây này không dễ.

Cuộc đảo chánh ông Diệm không thể nào xảy ra nếu như không được người Mỹ gật đầu (hay chính họ bày đầu). Người Mỹ muốn lật ông Diệm th́ ắt v́ ông Diệm đă không làm theo ư của người Mỹ. Như vậy, hậu sinh suy ra rằng có lẽ ông đă xem nặng cái thế tự trị hơn là cái thế lệ thuộc.

C̣n những tướng lănh ỷ cái thế có súng mà lật người ta th́ đă không chơi đúng luật của tṛ chơi dân chủ. Chắc không có hiến pháp nào quy định quân đội mang xe tăng lật TT cả. Trách họ th́ không muốn trách, nhưng nói phục các ông tướng này th́ cũng không thấy có ǵ đáng phục. Đây là t́nh trạng chậm tiến của các nước thế giới thứ ba. Thái Lan, Nam Dương cũng vậy thôi, tŕnh độ dân trí c̣n thấp.. Anh, Úc, Pháp, Mỹ, Tây Đức, vân vân, những nước dân chủ tiên tiến không có t́nh trạng này xảy ra, v́ tŕnh độ người dân, người lính đủ cao để không chấp nhận tṛ chơi vi hiến quân phiệt này. (Cộng Sản Đông Âu, Nga th́ không được kể là nước dân chủ)

Người Mỹ th́ chẳng tốt lành ǵ, ủng hộ miền Nam, rồi bỏ miền Nam. Bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu thương tật, bao nhiêu tù đày. Việc họ cho đi HO cũng chỉ là đền bù một phần nhỏ mà thôi. Kể như là họ ít khốn nạn hơn là cái khốn nạn nhất, chứ chẳng phải thánh thiện tốt đẹp ǵ. Người Mỹ áp dụng dân chủ triệt để trên nước họ, nhưng đă xúi giục các ông tướng của ḿnh chơi tṛ phi dân chủ. Các ông tướng v́ quyền lợi cá nhân cũng xé hiến pháp mà nghe theo.

Có một lần xem cuộc phỏng vấn tướng Nguyễn Khánh trên You Tube, hậu sinh thấy ông tướng Khánh tự hào những điều ông làm mà buồn cho tŕnh độ của một vị tướng VN. Không ai khen Schwarzkoft nếu ông ta mang xe tăng vào ṭa bạch ốc để lật Clinton. Hồi kư của các ông tướng tham gia cuộc đảo chánh nếu hậu sinh có đọc chỉ là đọc cho biết, chứ tŕnh độ ấy, dùng vũ lực để vi hiến trong một thể chế dân chủ th́ không chắc đă xứng đáng để dạy dỗ đám hậu sinh.

Hậu sinh không dám cho ḿnh đúng, chỉ là có cái nh́n như thế nào th́ tŕnh bày thế ấy.

Kính
Hoàng
=========================================

From: Lloyd Pham <phamlewriter@sbcglobal.net>
Subject: Re: [PhoNang] Ong Diem trong mat hau sinh
To: PhoNang@yahoogroups.com
Date: Wednesday, June 4, 2008, 9:00 AM

Thưa anh Bạn Trẻ Nguyễn Hoàng,

Đồng ư với anh về những suy nghĩ của ănh đă tŕnh bày trong bài anh viết.
Là một người tuy lớn hơn anh hai thập niên. Nhưng phải kính phục về suy nghĩ của một người trẻ trung trực như anh.

Suốt hơn bốn thập niên qua họ vẫn dùng bốn chữ "VIỆT NAM CỘNG H̉A" nhưng họ lại không ghi công người sáng lập là tác giả NGÔ Đ̀NH DIỆM. Cũng giống như người Việt ai cũng biết Truyện Kiều, Đôi khi ngâm Kiều, Vịnh Kiều, Lẩy Kiều. Nhưng vẫn có những người chửi bới phê phán tác giả Nguyễn Du.

Nhưng truyện Kiều lại được học giả Nguyễn Văn Vĩnh nói " "Truyện Kiều c̣n th́ thiếng Việt c̣n". Giống như bốn chữ VNCH ai ai cũng lợi dụng cho mưu đồ cá nhân cho măi tới nay cái ǵ cũng là cựu này cự nọ VNCH... Thế nhưng vẫn có những người thiếu liêm sỉ khi phê phán cá nhân Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm.

So với các chế độ tiếp nối kể cả cộng sản hôm nay so sánh với chế độ VNCH do Tổng Thống Diệm đời sống của người dân ra sao th́ không thấy ai công nhân là thời Cụ Ngô Đ́nh Diệm vẫn có đời sống an b́nh hơn có phải vậy không anh bạn trẻ của tôi.

Uớc mong sẽ c̣n rất nhiều bạn trẻ cũng suy nghĩ như anh để góp bàn tay xây dựng đất nước sau ngày cộng sản VN tan ră.
Thân ái,
Phạm Lễ.