Quang Phục Qu Hương

1-
Việt-Nam, một di lụa thin nhin,
Ơn phước Trời ban chẳng phải xin.
Con Chu Rồng Tin lun nhớ giữ,
Gi trai Hồng Lạc chớ im nhn.
Hy cng st cnh lo ginh lại,
Đừng cứ ngồi yn chỉ phẩm bnh.
Cch mạng... ton dn cng đứng dậy;
Kết đon giết sạch lũ chằng tinh.

2-
Kết đon giết sạch lũ chằng tinh.
Quang phục Qu Hương, sống thi bnh
Dn chủ, người người cng gp ,
Tự do ai nấy chọn Niềm Tin.
Ton dn hiệp sức cng xy dựng,
Nội ngoại chung lưng tạo ph vinh.
H Nội phố phường; đua Viễn Ngọc
(1),
Dập du trai gi nụ cười xinh.

Joseph Duy-Tm
======================

GHI CH:

(1) Si Gn l Thủ Đ của Việt Nam Cộng Ha. Đực mệnh danh l Hn Ngọc Viễn Đng.

 

 

 

BI HỌA

1/2-
Việt Nam cẩm t ci thin nhin,
Tạo ha ring ban h phải xin.
Trước giống Tin Long từng đ giữ,
Nay ging u Lạc vẫn đang nhn.
Ton dn đon kết lo tranh đấu,
Cả nước lin minh chớ phẩm bnh.
Đất Tổ ngửa nghing v đảmg cộng,
Trẻ gi quật khởi diệt yu tinh

2/2-
Trẻ gi quật khởi diệt yu tinh,
Đất nước tương lai sẽ thi bnh.
Ging giống Tin Long ton chnh nghĩa,
Nước ni Hồng Lạc rặt niềm tin.
Trẻ gi gp sức nh hưng thịnh,
Trai gi chung lng nước ph vinh.
H Nội mun đời vin ngọc qu,
Bảo tồn bu vật mi thm xinh.

15-10-2009 TRƯỜNG GIANG