Tạ Ơn Em

(Do nhạc sĩ Lê-Xuân-Túc phổ nhạc)
Tạ ơn Em đă đồng hành,
Tạ ơn Em đă thâu canh nguyện cầu:
Cho t́nh Ta đẹp bền lâu,
Cho con sống Đạo, mưu-cầu Thánh-Ân!
Tạ ơn Em rảo bước chân,
Đem niềm vui đến tha-nhân khó nghèo.
Tạ ơn Em dơi mắt theo,
Cuộc đời lam-lũ, bọt-bèo phôi-pha!
Em là bài Diễm T́nh Ca...
Ư thơ sâu-lắng cho Ta say t́nh!
Em là nhánh trúc xinh-xinh,
Vi-vu tiếng sáo cho t́nh lên ngôi!
Em là Hoa tặng cho đời ...
Cho Anh say đắm một trời hương yêu!!!

Joseph Duy Tâm