Tnh Yu Thin ChaTnh Cha, tnh Cha, tnh Thầy;
Tnh Ba Ngi Cha đong đầy cho con.
Tnh Cha khn v ni non,
Rộng hơn biển cả, mi cn ngn Thu.
Yu con từ thuở hoang-vu,
Tạo con từ thuở sa m ung-mang!
Ban con hạnh-phc Địa-Đng,
Trao con lm chủ mun vn thụ-sinh.
Nhưng con nở phản, phụ tnh...
Cha thương ban Đấng Cứu-Tinh: Con Ngi!
Người l Đức Cha; l Thầy,
Ban Lời hằng sống, trn đầy yu thương.
Tnh Thầy cao qu khn lường,
Con sao hiểu được tnh thương của Ngi!?

V con, Thầy tắt nụ cười,
Thn gầy treo chết tả-tơi thập hnh;
Ban con ơn phc phục sinh,
Trao lại hạnh-phc n tnh lm con.
Thầy đi... Tnh Thầy vẫn cn,
V Thầy vẫn ở cng con ngn đời!
Tnh Thầy l tnh Cha Trời,
Tnh Cha hy vọng mun đời cậy trng.

Thnh-Linh; Thin Cha tnh hồng,
Tnh Cha thnh ha trinh trong tm hồn!
Cho con no thỏa tinh khn,
Để con tận hiến xc hồn cho Cha.
Thnh-Linh: Tnh Cha Ngi Ba,
Ban con lửa mến, chi la Thnh n.
Soi con lối bước đường trần,
Vượt trn kiếp sống ph-vn tội tnh.

Con nguyện yu Cha Thnh-Linh,
Yu Thầy chịu chết thập hnh cứu con,
Yu Cha l Cha vẹn trn;
Ban con ơn phc lm con của Ngi.
Con nguyện tỉnh thức hm mai,
Ngụp lặn trong biển tnh Ngi dịu m!!!

Joseph Duy-Tm