Nhạc Online

Muốn nghe Nhạc... Mời Quư Vị click vào mũi tên =>.

"T́nh Thu Gió Lá". Thơ Joseph Duy Tâm. Nhạc Trần-Minh với tiếng hát ca-sĩ Mỹ-Dung.

"Cơi Mộng".Thơ Joseph Duy Tâm, NHạc Nguyễn Canh Tân với Ca sĩ Thu Hiền                                

"T́nh Yêu Linh Thánh". Thơ Joseph Duy Tâm. Nhạc Phạm Quang Ngọc, vơi Ca Sĩ Anh Huy

"Chiếc Nhẫn Kết Hôn". Thơ Joseph Duy Tâm. Nhạc Đông Hải với Ca Sĩ Anh Huy

"Chiếc Nhẫn Kết Hôn". Thơ Joseph Duy Tâm. Nhạc Đông Hải với ca sĩ Vũ Tiến Thành.

"Năm Thương". Thơ Joseph Duy Tâm, Nhạc Nguyễn Canh Tân với Ca Sĩ Tiến Thành

Lệ Úa

T́nh Lỡ
Tân Hôn
Tóc Mơ
Vinh Quang Cho Ngài
Tà Pao Trước Ngàn Năm Mới

Vùng Lên