<bgsound src="http://www.josephduytam.net/01.ChuaChanNuoiToi_dt(PhuongThao).mp3" loop="infinite">

 

XIN CHO CON !!!

 

Cho con tin Ngài là vua duy nhất
Đă dựng nên trời đất cả muôn loài
Cho con tin Ngài là Chúa ngôi hai
Chịu khổ h́nh đóng đinh v́ nhân loại.

Con tuyên xưng miệng lưởi không e ngại
Chúa Thánh Thần là nguồn mạch muôn ân
Giúp cho con xa tội lỗi thế trần
Ban cho con ḷng cậy trông kính mến.

Con biết Ngài t́nh yêu không bờ bến
Chốn êm đểm con chờ đợi ước mong
Niềm ủi an nâng đở nguồn cậy trông
Suối mát trong khát khao con t́m kiếm.

Cho con biết yêu thương người yếu kém
Cho kẻ mọn hèn nghèo đói cơm ăn
Để con đem loan truyền những giới răn
T́nh mến Chúa yêu người là phúc thật.

Cho con biết xót thương người bệnh tật
Kẻ cơ hàn, yếu kém người già nua
Để con đưa tin mừng đến mọi miền
Vinh danh Chúa muôn đời ôi vinh hiển.

Minnesota 9/24/2015

Thế Đặng