<bgsound src="http://www.josephduytam.net/TinhYeuThienChua.mp3" loop="infinite">

   

 

 

 

 

Trong bộn bề;
Một ý thơ chợt đến
Làm dịu đi...
Những trăn-trở đời thường.
Một nhành non;
Cho trời thêm xanh biếc!
Một vần thơ ...
Cho ta sống đẹp hơn!

 

Mến chào Quý Vị đến với
Trang Thơ Joseph DuyTâm

  

 

 

 

 

 

 

 

                        Sống Lời Chúa

        

               Con là chim bé nhỏ,
               Chúa là khung Trời rộng.
               Con xin được bay bổng,
               Trong Tình Chúa mênh mông!

 

Copyright © 2012 www.josephduytam.net  Webmaster: Br. Thụy Nguyễn SDB